గ్రహబలం - Astrology

Two And Half Year Boy Kidnap Case In East Godavar, Rayavaram - Sakshi
January 26, 2021, 08:52 IST
చైతన్యా.. ఎక్కడున్నావ్‌.. ఎలా ఉన్నావ్‌.. క్షణం చూడకపోతేనే ఉండలేకపోయేవాళ్లం.. అలాంటిది అప్పుడే భారంగా 24 గంటలు గడిచిపోయాయి. మావల్ల కావడం లేదు....
Daily Horoscope In Telugu  26-01-2021 - Sakshi
January 26, 2021, 06:21 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి శు.త్రయోదశి రా.12.07 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం ఆరుద్ర రా.2.41 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (25-01-2021) - Sakshi
January 25, 2021, 06:16 IST
సోమవారం, 25.1.2021 – శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.ద్వాదశి రా.11.05 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం మృగశిర రా....
Weekly Telugu Horoscope From January 24th To 30 January - Sakshi
January 24, 2021, 06:46 IST
మేషం: ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. కొత్త రుణయత్నాలు సాగిస్తారు. బంధువులతో అకారణంగా విభేదాలు. ఆలోచనలు పరిపరివిధాలుగా ఉంటాయి. ఆలయాలు...
Daily Horoscope In Telugu (24-01-2021) - Sakshi
January 24, 2021, 06:35 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.ఏకాదశి రా.9.34 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి నక్షత్రం రోహిణి రా.11.10 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (23-01-2021) - Sakshi
January 23, 2021, 06:32 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.దశమి రా.7.44 వరకు తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం కృత్తిక రా.8.51 వరకు తదుపరి రోహిణి,...
Daily Horoscope In Telugu (22-1-2021) - Sakshi
January 22, 2021, 06:14 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.నవమి సా.5.34 వరకు తదుపరి దశమి, నక్షత్రం భరణి సా.6.15 వరకు, తదుపరి కృత్తిక,...
Daily Horoscope In Telugu (21-1-2021) - Sakshi
January 21, 2021, 06:20 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి శు.అష్టమి ప.3.26 వరకు, తదుపరి నవమి, నక్షత్రం అశ్వని ప.3.42 వరకు, తదుపరి భరణి,...
Daily Horoscope In Telugu (20-1-2021) - Sakshi
January 20, 2021, 06:18 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.సప్తమి ప.1.23 వరకు తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం రేవతి ప.1.10 వరకు, తదుపరి అశ్వని,...
Daily Horoscope In Telugu (19-1-2021) - Sakshi
January 19, 2021, 06:20 IST
మంగళవారం, 19.1.2021-  శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.షష్ఠి ఉ.11.34 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర...
Daily Horoscope In Telugu (18-1-2021) - Sakshi
January 18, 2021, 06:21 IST
సోమవారం, 18.1.2021 – శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.పంచమి ఉ.10.11 వరకు, తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర ఉ.9....
Weekly Horoscope From January 17th To 23rd January - Sakshi
January 17, 2021, 07:05 IST
వారఫలాలు (17.01.21 నుంచి 23.01.21 వరకు)
Daily Horoscope In Telugu (17-1-2021) - Sakshi
January 17, 2021, 06:09 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి శు.చవితి ఉ.9.12 వరకు తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం శతభిషం ఉ.7.31 వరకు, తదుపరి పూర్వాభాద్ర...
Daily Horoscope In Telugu (16-1-2021) - Sakshi
January 16, 2021, 06:03 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం హేమంత, ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.తదియ ఉ.8.48 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం ధనిష్ఠ ఉ.6.44, వరకు, తదుపరి శతభిషం,...
Daily Horoscope In Telugu (15-1-2021) - Sakshi
January 15, 2021, 06:01 IST
మేషం: ఆకస్మిక ధనలబ్ధి. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. మీసేవలకు గుర్తింపు పొందుతారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం. ఆలయాల...
Daily Horoscope In Telugu (14-1-2021) - Sakshi
January 14, 2021, 07:01 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి శు.పాడ్యమి ఉ.9.26 వరకు, తదుపరి విదియ నక్షత్రం శ్రవణం పూర్తి(24గంటలు), వర్జ్యం ఉ.10...
Daily Horoscope In Telugu (13-1-2021) - Sakshi
January 13, 2021, 06:16 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి అమావాస్య ఉ.10.30 వరకు, తదుపరి పుష్య శు.పాడ్యమి, నక్షత్రం పూర్వాషాఢ ఉ.6.45 వరకు...
Daily Horoscope In Telugu (12-1-2021) - Sakshi
January 12, 2021, 06:11 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.చతుర్దశి ఉ.11.59 వరకు, తదుపరి అమావాస్య నక్షత్రం మూల ఉ.7.34 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (11-1-2021) - Sakshi
January 11, 2021, 06:04 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు. మార్గశిర మాసం. తిథి బ.త్రయోదశి ప.1.45 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి. నక్షత్రం జ్యేష్ఠ ఉ.8.44 వరకు, తదుపరి...
Weekly Horoscope From January 10th To 16th January - Sakshi
January 10, 2021, 06:19 IST
వారఫలాలు (10.01.21 నుంచి 16.01.21 వరకు) మేషం..
Daily Horoscope In Telugu (10-1-2021) - Sakshi
January 10, 2021, 06:05 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి బ.ద్వాదశి ప.3.47 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం అనూరాధ ఉ.10.11 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (09-1-2021) - Sakshi
January 09, 2021, 06:36 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.ఏకాదశి సా.6.01 వరకు తదుపరి ద్వాదశి, నక్షత్రం విశాఖ ఉ.11.44 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (08-1-2021) - Sakshi
January 08, 2021, 06:35 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి బ.దశమి రా.8.20 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి నక్షత్రం స్వాతి ప.1.23 వరకు, తదుపరి విశాఖ,...
Daily Horoscope In Telugu (07-1-2021) - Sakshi
January 07, 2021, 06:30 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి బ.నవమి రా.10.41 వరకు, తదుపరి దశమినక్షత్రం చిత్త ప.3.02 వరకు, తదుపరి స్వాతి,...
Daily Horoscope In Telugu (06-1-2021) - Sakshi
January 06, 2021, 06:26 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.అష్టమి రా.12.56 వరకు తదుపరి నవమి, నక్షత్రం హస్త సా.4.35 వరకు, తదుపరి చిత్త...
Daily Horoscope In Telugu (05-1-2021) - Sakshi
January 05, 2021, 06:25 IST
మంగళవారం, 4.1.2021- శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు,మార్గశిర మాసం, తిథి బ.సప్తమి రా.3.06 వరకు, తదుపరి అష్టమి,నక్షత్రం ఉత్తర సా.6....
Daily Horoscope In Telugu (04-1-2021) - Sakshi
January 04, 2021, 06:33 IST
సోమవారం, 4.1.2021 – శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు. మార్గశిర మాసం. తిథి బ.పంచమి ఉ.6.45 వరకు, తదుపరి షష్ఠి తె.5.03 వరకు (తెల్లవారితే...
Weekly Horoscope From January 3rd To 9th January - Sakshi
January 03, 2021, 09:14 IST
వారఫలాలు (03.01.21 నుంచి 09.01.21 వరకు) మేషం...
Daily Horoscope In Telugu (03-1-2021) - Sakshi
January 03, 2021, 06:34 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.చవితి ఉ.8.05 వరకు తదుపరి పంచమి నక్షత్రం మఖ రా.8.02 వరకు తదుపరి పుబ్బ వర్జ్యం...
Daily Horoscope In Telugu (02-1-2021) - Sakshi
January 02, 2021, 07:19 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.తదియ ఉ.8.54 వరకు తదుపరి చవితి, నక్షత్రం ఆశ్లేష రా.8.26 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (1-1-2021) - Sakshi
January 01, 2021, 06:28 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.విదియ ఉ.9.17 వరకు తదుపరి తదియ, నక్షత్రం పుష్యమి రా.8.26 వరకు తదుపరి ఆశ్లేష...
Daily Horoscope In Telugu (31-12-2020) - Sakshi
December 31, 2020, 06:19 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.పాడ్యమి ఉ.9.11 వరకు, తదుపరి విదియ, నక్షత్రం పునర్వసు రా.8.00 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (30-12-2020) - Sakshi
December 30, 2020, 06:26 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి పౌర్ణమి ఉ.8.34 వరకు తదుపరి బ.పాడ్యమి, నక్షత్రం ఆరుద్ర రా.7.04 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (29-12-2020) - Sakshi
December 29, 2020, 06:32 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి శు.చతుర్దశి ఉ.7.24 వరకు, తదుపరి పౌర్ణమి నక్షత్రం మృగశిర సా.5.37 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (28-12-2020) - Sakshi
December 28, 2020, 06:23 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి శు.చతుర్దశి పూర్తి (24 గంటలు), నక్షత్రం రోహిణి ప.3.47 వరకు, తదుపరి మృగశిర,...
Weekly Horoscope From December 27th To January 2nd - Sakshi
December 27, 2020, 06:42 IST
వారఫలాలు(27 డిసెంబర్‌ నుంచి 2 జనవరి 2021 వరకు) మేషం : (అశ్వని, భరణి, కృత్తిక 1 పా.)
Daily Horoscope In Telugu (27-12-2020) - Sakshi
December 27, 2020, 06:24 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం తిథి శు.త్రయోదశి తె.5.41 వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం),తదుపరి చతుర్దశి నక్షత్రం...
Daily Horoscope In Telugu (26-12-2020) - Sakshi
December 26, 2020, 06:30 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి శు.ద్వాదశి రా.3.50 వరకు తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం భరణి ఉ.10.57 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu(25-12-2020) - Sakshi
December 25, 2020, 06:26 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి శు.ఏకాదశి రా.1.45 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి నక్షత్రం అశ్వని ఉ.8.20 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu (24-12-2020) - Sakshi
December 24, 2020, 06:48 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి శు.దశమి రా.11.34 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం అశ్వని పూర్తి (24గంటలు),...
Daily Horoscope In Telugu (23-12-2020) - Sakshi
December 23, 2020, 06:46 IST
శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి శు.నవమి రా.9.32 వరకు,తదుపరి దశమి, నక్షత్రం రేవతి తె.5.50 వరకు (తెల్లవారితే...
Daily Horoscope In Telugu (22-12-2020) - Sakshi
December 22, 2020, 06:34 IST
శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి శు.అష్టమి రా.7.45 వరకు, తదుపరి నవమి న క్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర రా.3.30 వరకు, తదుపరి...
Back to Top