గ్రహబలం - Astrology

Daily Horoscope in Telugu (21-01-2020) - Sakshi
January 21, 2020, 07:10 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి బ.ద్వాదశి రా.2.47 వరకు, తదుపరి త్రయోదశినక్షత్రం జ్యేష్ఠ రా.1.08 వరకు, తదుపరి మూల,...
Daily Horoscope in Telugu (20-01-2020) - Sakshi
January 20, 2020, 05:11 IST
శ్రీవికారినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు. పుష్య మాసం. తిథి బ.ఏకాదశి రా.3.55 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి. నక్షత్రం అనూరాధ రా.1.36 వరకు, తదుపరి జ్యేష్ఠ...
Daily Horoscope in Telugu (19-01-2020) - Sakshi
January 19, 2020, 05:30 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి బ.నవమి ఉ.7.04 వరకు, తదుపరి దశమి తె.5.16 వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం) నక్షత్రం విశాఖ...
Daily Horoscope in Telugu (18-01-2020) - Sakshi
January 18, 2020, 05:57 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్యమాసం, తిథి బ.అష్టమి ఉ.9.07 వరకు తదుపరి నవమి, నక్షత్రం స్వాతి రా.3.44 వరకు, తదుపరి విశాఖ,...
Daily Horoscope in Telugu (17-01-2020) - Sakshi
January 17, 2020, 07:17 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం, తిథి బ.సప్తమి ఉ.11.21  వరకు, తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం  చిత్త తె.5.01 వరకు (తెల్లవారితే...
Daily Horoscope in Telugu (16-01-2020) - Sakshi
January 16, 2020, 13:25 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం, తిథి బ.షష్టి ఉ. 9.41 వరకు, తదుపరి హస్త, రా. 2.31 వరకు, వర్జ్యం ఉ.11.57 నుంచి 1.27 వరకు,...
Daily Horoscope in Telugu (15-01-2020) - Sakshi
January 15, 2020, 06:24 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరందక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువుపుష్యమాసం, తిథి బ.పంచమి సా.4.05 వరకు, తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం పుబ్బ ఉ.9.50 వరకు,తదుపరి ఉత్తర,వర్జ్యం సా...
Daily Horoscope inTelugu (14-01-2020) - Sakshi
January 14, 2020, 06:10 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువుపుష్యమాసం, తిథి బ.చవితి సా.6.20 వరకు, తదుపరి పంచమినక్షత్రం మఖ ఉ.11.28 వరకు, తదుపరి పుబ్బ, వర్జ్యం సా...
Daily Rasi Phalalu in Telugu (13-01-2020) - Sakshi
January 13, 2020, 06:02 IST
శ్రీవికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు. పుష్యమాసం. తిథి బ.తదియ రా.8.27 వరకు, తదుపరి చవితి. నక్షత్రం ఆశ్లేష ప.12.49 వరకు, తదుపరి మఖ. వర్జ్యం...
Daily Horoscope in Telugu (12-01-2020) - Sakshi
January 12, 2020, 06:50 IST
మేషం: ఉద్యోగార్థుల యత్నాలు ముందుకు సాగవు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతగా అనుకూలించదు. వ్యవహారాలలో జాప్యం. సోదరులతో వివాదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మార్పులు...
Weekly Horoscope Of December 12Th To January 18th 2020 In Sakshi Funday
January 12, 2020, 05:17 IST
మేషం: (అశ్వని, భరణి, కృత్తిక 1 పా.)
Daily Horoscope in Telugu (11-01-2020) - Sakshi
January 11, 2020, 06:15 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి బ.పాడ్యమి రా.12.00 వరకుతదుపరి విదియ, నక్షత్రం పునర్వసు ప.2.50 వరకుతదుపరి పుష్యమి...
Daily Horoscope in Telugu (10-01-2020) - Sakshi
January 10, 2020, 05:54 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి పౌర్ణమి రా.1.16 వరకు, తదుపరి బ.పాడ్యమి, నక్షత్రం ఆరుద్ర ప.3.16 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (09-01-2020) - Sakshi
January 09, 2020, 06:30 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి శు.చతుర్దశి రా.2.07 వరకు, తదుపరి పౌర్ణమి, నక్షత్రం మృగశిర ప.3.20 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (08-01-2020) - Sakshi
January 08, 2020, 06:13 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.త్రయోదశి రా.2.27 వరకుతదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం రోహిణి ప.2.54 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (07-01-2020) - Sakshi
January 07, 2020, 06:21 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి శు.ద్వాదశి రా.2.20 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం కృత్తిక ప.1.55 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu(06-01-2020) - Sakshi
January 06, 2020, 06:25 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు. పుష్య మాసం. తిథి శు.ఏకాదశి రా.1.34 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి. నక్షత్రం భరణి ప.12.20 వరకు, తదుపరి కృత్తిక...
Daily Rasi Phalalu in Telugu (05-01-2020) - Sakshi
January 05, 2020, 06:05 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి శు.దశమి రా.12.23 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం అశ్వని ఉ.10.37 వరకు, తదుపరి భరణి,...
Daily Rasi Phalalu in Telugu (04-01-2020) - Sakshi
January 04, 2020, 06:13 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్యమాసం, తిథి శు.నవమి  రా.10.51 వరకు తదుపరి దశమి, నక్షత్రం రేవతి ఉ.8.24 వరకు తదుపరి అశ్వని,...
Daily Horoscoe in Telugu (03-01-2020) - Sakshi
January 03, 2020, 05:57 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంతఋతువు, పుష్యమాసం, తిథి శు.అష్టమి రా.9.03 వరకు, తదుపరి నవమి, నక్షత్రం రేవతి పూర్తి (24గంటలు), వర్జ్యం రా.7....
Daily Horoscope in Telugu (02-01-2020) - Sakshi
January 02, 2020, 05:59 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం, తిథి శు.సప్తమి రా.6.51 వరకు, తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర తె.5.46 వరకు (...
Daily Horoscope in Telugu (01-01-2020) - Sakshi
January 01, 2020, 06:30 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్యమాసం, తిథి శు.షష్ఠి ప.4.37 వరకు తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర రా.3.11 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (31-12-2019) - Sakshi
December 31, 2019, 06:40 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం, తిథి శు.పంచమి ప.2.36 వరకు, తదుపరి షష్ఠి నక్షత్రం శతభిషం రా.12.36 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (30-12-2019) - Sakshi
December 30, 2019, 05:49 IST
శ్రీవికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు. పుష్యమాసం. తిథి శు.చవితి ప.12.54 వరకు, తదుపరి పంచమి. నక్షత్రం ధనిష్ఠ రా.10.21 వరకు. తదుపరి శతభిషం....
Daily Rasi Phalalu in Telugu (29-12-2019) - Sakshi
December 29, 2019, 06:14 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం, తిథి శు.తదియ ఉ.11.32 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం శ్రవణం రా.8.22 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (28-12-2019) - Sakshi
December 28, 2019, 05:48 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి శు.విదియ ఉ.10.40 వరకు తదుపరి తదియ, నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ రా.6.51 వరకుతదుపరి శ్రవణం,...
Daily Horoscope in Telugu (27-12-2019) - Sakshi
December 27, 2019, 05:22 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి శు.పాడ్యమి ఉ.10.19 వరకు, తదుపరి విదియ నక్షత్రం పూర్వాషాఢ సా.5.47 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (26-12-2019) - Sakshi
December 26, 2019, 06:09 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి అమావాస్య ఉ.10.28 వరకు, తదుపరి పుష్య శు.పాడ్యమి నక్షత్రం మూల సా.5.11 వరకు,...
Daily Horoscope in Telugu (25-12-2019) - Sakshi
December 25, 2019, 05:31 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.చతుర్దశి ఉ.11.23 వరకు తదుపరి అమావాస్య, నక్షత్రం జ్యేష్ఠ సా.5.10 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (24-12-2019) - Sakshi
December 24, 2019, 05:58 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి బ.త్రయోదశి ప.12.14 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం అనూరాధ సా.5.30 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (23-12-2019) - Sakshi
December 23, 2019, 05:39 IST
శ్రీవికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు. మార్గశిర మాసం. తిథి బ.ద్వాదశి ప.1.45 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి. నక్షత్రం విశాఖ రా.7.23 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (22-12-2019) - Sakshi
December 22, 2019, 06:27 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరందక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువుమార్గశిర మాసం, తిథి బ.ఏకాదశి ప.3.36 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి, నక్షత్రం స్వాతి రా.7.24 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (21-12-2019) - Sakshi
December 21, 2019, 06:04 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువుమార్గశిర మాసం, తిథి బ.దశమి సా.5.40 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం చిత్త రా.8.45 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (20-12-2019) - Sakshi
December 20, 2019, 05:43 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి బ.నవమి రా.7.50 వరకు, తదుపరి దశమి, నక్షత్రం హస్త రా.10.15 వరకు, తదుపరి చిత్త,...
Daily Horoscope in Telugu (19-12-2019) - Sakshi
December 19, 2019, 06:08 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంతఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి బ.అష్టమి రా.10.11 వరకు తదుపరి నవమి నక్షత్రం ఉత్తర రా.10.51 వరకు, తదుపరి, హస్త,...
Daily Horoscope in Telugu (18-12-2019) - Sakshi
December 18, 2019, 06:23 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.సప్తమి రా.12.32వరకు, తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం పుబ్బ రా.1.32 వరకుతదుపరి, ఉత్తర...
Daily Horoscope in Telugu (17-12-2019) - Sakshi
December 17, 2019, 05:46 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి బ.షష్ఠి రా.2.51 వరకు, తదుపరి సప్తమినక్షత్రం మఖ రా.3.10 వరకు, తదుపరి పుబ్బ,...
Daily Rasi Phalalu in Telugu (16-12-2019) - Sakshi
December 16, 2019, 06:12 IST
శ్రీవికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు. మార్గశిర మాసం. తిథి బ.చవితి ఉ.6.54 వరకు, తదుపరి పంచమి తె.4.55 వరకు (తెల్లవారితే మంగళవారం). నక్షత్రం...
Weekly Horoscope Of December 15Th To December 21th 2019 In Sakshi Funday
December 15, 2019, 07:05 IST
మేషం: (అశ్వని, భరణి, కృత్తిక 1 పా.)
Daily Horoscope in Telugu (15-12-2019) - Sakshi
December 15, 2019, 06:05 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.తదియ ఉ.8.30 వరకు, తదుపరి చవితి నక్షత్రం పునర్వసు ఉ.6.47 వరకు, తదుపరి పుష్యమి...
Daily Horoscope in Telugu (14-12-2019) - Sakshi
December 14, 2019, 06:53 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంతఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.విదియ ఉ.9.43 వరకు తదుపరి తదియ, నక్షత్రం ఆరుద్ర ఉ.7.20 వరకు, తదుపరి పునర్వసు,...
Daily Horoscope in Telugu (13-12-2019) - Sakshi
December 13, 2019, 05:48 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంతఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి బ.పాడ్యమి ఉ.10.31 వరకు తదుపరి విదియ, నక్షత్రం మృగశిర ఉ.7.28 వరకు, తదుపరి ఆరుద్ర...
Back to Top