Daily Rasi phalalu in Telugu (05-12-2019) - Sakshi
December 05, 2019, 06:18 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి శు.నవమి రా.3.01 వరకు తదుపరి, దశమి, నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర రా.7.50 వరకుతదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (04-12-2019) - Sakshi
December 04, 2019, 06:26 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి శు.అష్టమి రా.12.52 వరకుతదుపరి నవమి, నక్షత్రం శతభిషం సా.5.14 వరకుతదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (03-12-2019) - Sakshi
December 03, 2019, 05:55 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి శు.సప్తమి రా.10.50 వరకు తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం ధనిష్ఠ ప.2.54 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (02-12-2019) - Sakshi
December 02, 2019, 05:34 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు. మార్గశిర మాసం. తిథి శు.షష్ఠి రా.9.10 వరకు, తదుపరి సప్తమి. నక్షత్రం శ్రవణం ప.12.46 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (01-12-2019) - Sakshi
December 01, 2019, 05:39 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి శు.పంచమి రా.7.54 వరకు, తదుపరి షష్ఠి నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ ఉ.11.10 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (30-11-2019) - Sakshi
November 30, 2019, 06:01 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి శు. చవితి రా.7.04 వరకు, తదుపరి పంచమి నక్షత్రం పూర్వాషాఢ ఉ.9.51 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (28-11-2019) - Sakshi
November 28, 2019, 05:36 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంతఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి శు.విదియ రా.7.03 వరకు తదుపరి తదియ, నక్షత్రం జ్యేష్ఠ ఉ.9.05 వరకు, తదుపరి మూల...
Daily Horoscope in Telugu (27-11-2019) - Sakshi
November 27, 2019, 05:37 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి శు.పాడ్యమి రా.7.44 వరకు తదుపరి విదియ, నక్షత్రం అనూరాధ ఉ.9.24 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (26-11-2019) - Sakshi
November 26, 2019, 05:34 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి అమావాస్య రా.8.56 వరకు, తదుపరి మార్గశిర శు.పాడ్యమి, నక్షత్రం విశాఖ ఉ.10.06 వరకు,...
Daily Horoscope in Telugu (25-11-2019) - Sakshi
November 25, 2019, 06:46 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, శరదృతువు. కార్తీక మాసం. తిథి బ.చతుర్దశి రా.10.26 వరకు, తదుపరి అమావాస్య. నక్షత్రం స్వాతి ఉ.11.09 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu 24-11-019 - Sakshi
November 24, 2019, 05:59 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి బ. త్రయోదశి రా.12.16 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి నక్షత్రం చిత్త ప.12.27 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (23-11-2019) - Sakshi
November 23, 2019, 05:20 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి బ.ద్వాదశి రా.2.23 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం హస్త ప.2.03 వరకు, తదుపరి చిత్త...
Daily Horoscope in Telugu (22-11-2019) - Sakshi
November 22, 2019, 06:44 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు, కార్తీక మాసం, తిథి బ.దశమి ఉ.6.48 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి తె.4.47 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం), నక్షత్రం...
Daily Horoscope in Telugu (21-11-2019) - Sakshi
November 21, 2019, 05:34 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి బ.నవమి ఉ.9.23 వరకు, తదుపరి దశమి, నక్షత్రం పుబ్బ సా.5.14 వరకు, తదుపరి ఉత్తర, వర్జ్యం...
Daily Horoscope in Telugu (20-11-2019) - Sakshi
November 20, 2019, 05:44 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి బ.అష్టమి ప.11.38 వరకు, తదుపరి నవమి, నక్షత్రం మఖ సా.6.52 వరకు, తదుపరి పుబ్బ వర్జ్యం...
Daily Horoscope in Telugu 19-11-019 - Sakshi
November 19, 2019, 05:56 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి బ.సప్తమి ప.1.45 వరకు, తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం ఆశ్లేష రా.8.21 వరకు, తదుపరి మఖ,...
Daily Horoscope in Telugu 18-11-019 - Sakshi
November 18, 2019, 06:23 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, శరదృతువు. కార్తీక మాసం. తిథి బ.షష్ఠి ప.3.38 వరకు, తదుపరి సప్తమి. నక్షత్రం పుష్యమి రా.9.37 వరకు, తదుపరి ఆశ్లేష....
Daily Horoscope in Telugu (17-11-2019) - Sakshi
November 17, 2019, 06:06 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి బ.పంచమి సా.5.13 వరకు, తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం పునర్వసు రా.10.36 వరకు, తదుపరి పుష్యమి...
Daily Horoscope in Telugu (16-11-2019) - Sakshi
November 16, 2019, 06:17 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువుకార్తీక మాసం, తిథి బ.చవితి సా.6.26 వరకు, తదుపరిపంచమి, నక్షత్రం ఆరుద్ర రా.11.15 వరకు, తదుపరిపునర్వసు,...
Daily Rasi Phalalu in Telugu (15-11-2019) - Sakshi
November 15, 2019, 05:36 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి బ.తదియ రా.7.13 వరకు, తదుపరి చవితి నక్షత్రం మృగశిర రా.11.29 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (14-11-2019) - Sakshi
November 14, 2019, 06:08 IST
శ్రీవికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి బ.విదియ రా.7.31 వరకు,తదుపరి తదియ న„ý త్రం రోహిణి రా.11.16 వరకు, తదుపరి మృగశిరవర్జ్యం...
Daily Horoscope in Telugu (13-11-2019) - Sakshi
November 13, 2019, 06:08 IST
శ్రీవికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి బ.పాడ్యమి రా.7.20 వరకు, తదుపరి విదియ, నక్షత్రం కృత్తిక రా.10.32 వరకు,తదుపరి రోహిణి...
Daily Horoscope in Telugu (12-11-2019) - Sakshi
November 12, 2019, 05:42 IST
శ్రీవికారినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు, కార్తీక మాసం, తిథి పౌర్ణమి సా.6.34 వరకు, తదుపరి బ.పాడ్యమి,  నక్షత్రం భరణి రా.9.19 వరకు, తదుపరి కృత్తిక...
Daily Horoscope in Telugu (11-11-2019) - Sakshi
November 11, 2019, 06:05 IST
శ్రీవికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, శరదృతువు. కార్తీక మాసం. తిథి శు.చతుర్దశి సా.5.23 వరకు, తదుపరి పౌర్ణమి. నక్షత్రం అశ్వని రా.7.40 వరకు, తదుపరి భరణి...
Daily Horoscope in Telugu (10-11-2019) - Sakshi
November 10, 2019, 05:22 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి శు.త్రయోదశి ప.3.50 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి నక్షత్రం రేవతి సా.5.34 వరకు, తదుపరి అశ్వని...
Daily Horoscope in Telugu (09-11-2019) - Sakshi
November 09, 2019, 06:03 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువుకార్తీక మాసం, తిథి శు.ద్వాదశి ప.1.54 వరకు, తదుపరిత్రయోదశి నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర ప.3.10 వరకు, తదుపరి...
Daily Rasi Phalalu in Telugu(08-11-2019) - Sakshi
November 08, 2019, 06:29 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువుకార్తీక మాసం, తిథి శు.ఏకాదశి ఉ.11.45 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర ప.12.36 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (07-11-2019) - Sakshi
November 07, 2019, 06:08 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శర దృతువుకార్తీక మాసం, తిథి శు.దశమి ఉ.9.37 వరకు, తదుపరిఏకాదశి, నక్షత్రం శతభిషం ఉ.10.01వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (06-11-2019) - Sakshi
November 06, 2019, 06:11 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనంశరదృతువు, కార్తీక మాసం, తిథి శు.నవమి ఉ.7.39వరకు, తదుపరి దశమి, నక్షత్రం ధనిష్ఠ ఉ.7.34 వరకు తదుపరి శతభిషం, వర్జ్యం...
Daily Horoscope in Telugu (05-11-2019) - Sakshi
November 05, 2019, 05:53 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువుకార్తీక మాసం, తిథి శు.అష్టమి ఉ.6.02 వరకు, తదుపరినవమి, నక్షత్రం ధనిష్ఠ పూర్తి (24 గంటలు), వర్జ్యం ఉ.9....
Daily Horoscope in Telugu (04-11-2019) - Sakshi
November 04, 2019, 06:20 IST
శ్రీవికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, శరదృతువు. కార్తీక మాసం. తిథి శు.అష్టమి పూర్తి (24 గంటలు). నక్షత్రం శ్రవణం తె.5.28 వరకు (తెల్లవారితే మంగళవారం)....
Daily Horoscope in Telugu (02-11-2019) - Sakshi
November 02, 2019, 06:11 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి శు.షష్ఠి తె.4.10 వరకు (తెల్లవారితే ఆదివారం), నక్షత్రం పూర్వాషాఢ రా.2.29 వరకుతదుపరి...
Daily Rasiphalalu in Telugu (01-11-2019) - Sakshi
November 01, 2019, 05:31 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువుకార్తీక మాసం, తిథి శు.పంచమి రా.3.56 వరకు, తదుపరి, షష్ఠి నక్షత్రం మూల రా.1.43 వరకు, తదుపరి పూర్వాషాఢ,...
Daily Horoscope in Telugu (31-10-2019) - Sakshi
October 31, 2019, 06:17 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి శు.చవితి తె.4.12 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం) నక్షత్రం జ్యేష్ఠ రా.1.23 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (30-10-2019) - Sakshi
October 30, 2019, 05:54 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి శు.విదియ ఉ.6.01 వరకు, తదుపరి తదియ తె.5.03 వరకు (తెల్లవారితే గురువారం),నక్షత్రం......
Daily Horoscope in Telugu (29-10-2019) - Sakshi
October 29, 2019, 05:43 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తీక మాసం, తిథి శు.పాడ్యమి ఉ.7.42 వరకు, తదుపరి విదియ నక్షత్రం విశాఖ రా.2.10 వరకు, తదుపరి అనూరాధ,...
Daily Horoscope in Telugu (28-10-2019) - Sakshi
October 28, 2019, 09:21 IST
శ్రీవికారినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, శరదృతువు ఆశ్వయుజమాసం తిథి అమావాస్య ఉ.9.37 వరకు తదుపరి కార్తీక శు.పాడ్యమి నక్షత్రం స్వాతి రా.3.08 వరకు తదుపరి విశాఖ...
Daily Horoscope in Telugu (27-10-2019) - Sakshi
October 27, 2019, 05:27 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, శరదృతువు ఆశ్వయుజ మాసం, తిథి బ.చతుర్దశి ఉ.11.46 వరకు, తదుపరి అమావాస్య నక్షత్రం చిత్త తె.4.26 వరకు (తెల్లవారితే...
Daily Horoscope in Telugu (26-10-2019) - Sakshi
October 26, 2019, 05:57 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువుఆశ్వయుజ మాసం, తిథి బ.త్రయోదశి ప.2.07 వరకుతదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం ఉత్తర ఉ.7.28 వరకు, తదుపరి హస్త,...
Daily Horoscope in telugu (25-10-2019) - Sakshi
October 25, 2019, 05:18 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువుఆశ్వయుజ మాసం, తిథి బ.ద్వాదశి సా.4.29 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం పుబ్బ ఉ.9.09 వరకు, తదుపరి...
Daily Rasi Phalalu in Telugu (24-10-2019) - Sakshi
October 24, 2019, 05:12 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువుఆశ్వయుజ మాసం, తిథి బ.ఏకాదశి రా.6.54 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి, నక్షత్రం మఖ ఉ.10.46 వరకు, తదుపరి పుబ్బవర్జ్యం...
Daily Horoscope in Telugu (23-10-2019) - Sakshi
October 23, 2019, 06:21 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు ఆశ్వయుజ మాసం, తిథి బ.దశమి రా.9.10 వరకు తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం ఆశ్లేష ప.12.19 వరకు తదుపరి మఖ, వర్జ్యం...
Back to Top