Daily Horoscope

Daily Horoscope In Telugu 22-04-2021 - Sakshi
April 22, 2021, 06:21 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్ర మాసం, తిథి శు.దశమి సా.6.30 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి నక్షత్రం మఖ రా.3.21 వరకు, తదుపరి పుబ్బ, వర్జ్యం ప....
Daily Horoscope In Telugu 21-04-2021 - Sakshi
April 21, 2021, 06:23 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువుచైత్ర మాసం, తిథి శు.నవమి రా.7.06 వరకు, తదుపరి దశమి నక్షత్రం ఆశ్లేష రా.3.24 వరకు, తదుపరి మఖ, వర్జ్యం సా.4...
Daily Horoscope In Telugu 20-04-2021 - Sakshi
April 20, 2021, 06:22 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్ర మాసం, తిథి శు.అష్టమి రా.7.11 వరకు, తదుపరి నవమి నక్షత్రం పుష్యమి రా.3.01 వరకు, తదుపరి ఆశ్లేష,...
Daily Horoscope In Telugu 19-04-2021 - Sakshi
April 19, 2021, 06:14 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్ర మాసం, తిథి శు.సప్తమి సా.6.46 వరకు, తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం పునర్వసు రా.2.07 వరకు, తదుపరి పుష్యమి...
Daily Horoscope In Telugu 18-04-2021 - Sakshi
April 18, 2021, 06:25 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్ర మాసం, తిథి శు.షష్ఠి సా.5.54 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం ఆరుద్ర రా.12.43 వరకు, తదుపరి పునర్వసు...
Daily Horoscope In Telugu 17-04-2021 - Sakshi
April 17, 2021, 06:02 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, తిథి శు.పంచమి సా.4.30 వరకు తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం మృగశిర రా.10.50 వరకు తదుపరి ఆరుద్ర,...
Daily Horoscope In Telugu 16-04-2021 - Sakshi
April 16, 2021, 06:14 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, తిథి శు.చవితి ప.2.47 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం రోహిణి రా.8.37 వరకు, తదుపరి మృగశిర,...
Daily Horoscope In Telugu 15-04-2021 - Sakshi
April 15, 2021, 06:12 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్ర మాసం, తిథి శు.తదియ ప.12.50 వరకు, తదుపరి చవితి నక్షత్రం కృత్తిక సా.6.10 వరకు, తదుపరి రోహిణి,...
Daily Horoscope In Telugu 14-04-2021 - Sakshi
April 14, 2021, 06:22 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్ర మాసం, తిథి శు.విదియ ఉ.10.43 వరకు, తదుపరి తదియ, నక్షత్రం భరణి ప.3.33 వరకు, తదుపరి కృత్తిక వర్జ్యం...
Daily Horoscope In Telugu 13-04-2021 - Sakshi
April 13, 2021, 06:23 IST
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్ర మాసం, తిథి శు.పాడ్యమి ఉ.8.44 వరకు, తదుపరి విదియ నక్షత్రం అశ్వని ప.12.57 వరకు, తదుపరి భరణి,...
Daily Horoscope In Telugu 12-04-2021 - Sakshi
April 12, 2021, 06:30 IST
సోమవారం – 12.4.2021 – శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి అమావాస్య, ఉ.6.56 వరకు, తదుపరి శ్రీ ప్లవనామ సంవత్సరం, చైత్ర...
Daily Horoscope In Telugu 11-04-2021 - Sakshi
April 11, 2021, 06:26 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం తిథి అమావాస్య పూర్తి (24గంటలు) నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర ఉ.8.36 వరకు తదుపరి రేవతి వర్జ్యం రా....
Daily Horoscope In Telugu 10-04-2021 - Sakshi
April 10, 2021, 06:31 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.చతుర్దశి తె.5.40 వరకు (తెల్లవారితే ఆదివారం) తదుపరి అమావాస్య, నక్షత్రం...
Daily Horoscope In Telugu 09-04-2021 - Sakshi
April 09, 2021, 06:16 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.త్రయోదశి తె..4.44 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం) తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం శతభిషం...
Daily Horoscope In Telugu 08-04-2021 - Sakshi
April 08, 2021, 06:21 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.ద్వాదశి తె.4.21 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం) తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం శతభిషం...
Daily Horoscope In Telugu 07-04-2021 - Sakshi
April 07, 2021, 06:16 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.ఏకాదశి తె.4.28 వరకు (తెల్లవారితే గురువారం), తదుపరి ద్వాదశి, నక్షత్రం ధనిష్ఠ తె...
Daily Horoscope In Telugu 06-04-2021 - Sakshi
April 06, 2021, 06:29 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.దశమి తె.5.03 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం) తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం శ్రవణం తె.5.22...
Daily Horoscope In Telugu 05-04-2021 - Sakshi
April 05, 2021, 06:35 IST
సోమవారం – 05.4.2021 – శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర, ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.అష్టమి ఉ.7.27 వరకు, తదుపరి నవమి తె.5.59 వరకు(తెల్లవారితే...
Daily Horoscope In Telugu 04-04-2021 - Sakshi
April 04, 2021, 06:18 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.సప్తమి ఉ.9.18 వరకు, తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం మూల ఉ.7.31 వరకు, తదుపరి పూర్వాషాఢ...
Daily Horoscope In Telugu 03-04-2021 - Sakshi
April 03, 2021, 06:23 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.షష్ఠి ఉ.11.20 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం జ్యేష్ఠ ఉ.8.50 వరకు తదుపరి మూల,...
Daily Horoscope In Telugu (02-04-2021) - Sakshi
April 02, 2021, 06:30 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.పంచమి ప.1.36 వరకు, తదుపరి షష్ఠి నక్షత్రం అనూరాధ ఉ.10.23 వరకు, తదుపరి జ్యేష్ఠ,...
Daily Horoscope In Telugu 31-03-2021 - Sakshi
March 31, 2021, 06:20 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.తదియ సా.6.23 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం స్వాతి ప.1.43 వరకు, తదుపరి, విశాఖ,...
Daily Horoscope In Telugu 30-03-2021 - Sakshi
March 30, 2021, 06:30 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.విదియ రా.8.47 వరకు, తదుపరి తదియ నక్షత్రం చిత్త ప.3.21 వరకు, తదుపరి స్వాతి,...
Daily Horoscope In Telugu 29-03-2021 - Sakshi
March 29, 2021, 06:21 IST
సోమవారం – 29.3.2021 – శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు. ఫాల్గుణ మాసం. తిథి బ.పాడ్యమి రా.11.03 వరకు, తదుపరి విదియ. నక్షత్రం హస్త సా.4....
Daily Horoscope In Telugu 28-03-2021 - Sakshi
March 28, 2021, 06:48 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి పౌర్ణమి  రా.1.03 వరకు, తదుపరి బ.పాడ్యమి, నక్షత్రం ఉత్తర సా.6.03 వరకు, తదుపరి హస్త...
Daily Horoscope In Telugu 27-03-2021 - Sakshi
March 27, 2021, 06:38 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.చతుర్దశి రా.2.51 వరకు తదుపరి పౌర్ణమి, నక్షత్రం పుబ్బ సా.6.58 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu 25-03-2021 - Sakshi
March 25, 2021, 06:36 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.ద్వాదశి తె.5.19 వరకు(తెల్లవారితే శుక్రవారం) తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం ఆశ్లేష...
Daily Horoscope In Telugu 24-03-2021 - Sakshi
March 24, 2021, 06:23 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.ఏకాదశి తె.5.54 వరకు (తెల్లవారితే గురువారం), తదుపరి ద్వాదశి, నక్షత్రం పుష్యమి...
Daily Horoscope In Telugu 23-03-2021 - Sakshi
March 23, 2021, 06:26 IST
శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.దశమి తె.5.56 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం), తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం పునర్వసు సా.6...
Daily Horoscope In Telugu 22-03-2021 - Sakshi
March 22, 2021, 06:19 IST
సోమవారం – 22.3.2021 – శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు. ఫాల్గుణ మాసం. తిథి శు.నవమి తె.5.32 వరకు(తెల్లవారితే మంగళవారం), తదుపరి దశమి....
Daily Horoscope In Telugu 21-03-2021 - Sakshi
March 21, 2021, 06:09 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.అష్టమి తె.4.33 వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం), తదుపరి నవమి, నక్షత్రం మృగశిర ప.3....
Daily Horoscope In Telugu 20-03-2021 - Sakshi
March 20, 2021, 06:21 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.సప్తమి రా.3.10 వరకు తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం రోహిణి ప.1.34 వరకు తదుపరి మృగశిర...
Daily Horoscope In Telugu 19-03-2021 - Sakshi
March 19, 2021, 06:31 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.షష్ఠి రా.1.21 వరకు, తదుపరి సప్తమి నక్షత్రం కృత్తిక ఉ.11.05 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu 18-03-2020 - Sakshi
March 18, 2021, 06:32 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.పంచమి రా.11.21 వరకు, తదుపరి షష్ఠి నక్షత్రం భరణి ఉ.8.31 వరకు, తదుపరి కృత్తిక,...
Daily Horoscope In Telugu 17-03-2021 - Sakshi
March 17, 2021, 06:20 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.చవితి రా.9.15 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం భరణి పూర్తి (24 గంటలు) వర్జ్యం సా....
Daily Horoscope In Telugu 16-3-2021 - Sakshi
March 16, 2021, 06:27 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.తదియ రా.7.14 వరకు, తదుపరి చవితి నక్షత్రం అశ్విని తె.5.55 వరకు (తెల్లవారితే...
Daily Horoscope In Telugu 15-3-2021 - Sakshi
March 15, 2021, 06:06 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.విదియ సా.5.31 వరకు, తదుపరి తదియ, నక్షత్రం రేవతి రా.3.32 వరకు, తదుపరి అశ్విని,...
Daily Horoscope In Telugu 14-3-2021 - Sakshi
March 14, 2021, 06:32 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.పాడ్యమి సా.4.05 వరకు, తదుపరి విదియ, నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర రా.1.21 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu 13-3-2021 - Sakshi
March 13, 2021, 06:02 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, తిథి అమావాస్య ప.3.10 వరకు, తదుపరి ఫాల్గుణ శు.పాడ్యమి, నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర రా.11.48 వరకు...
Daily Horoscope In Telugu 12-3-2021 - Sakshi
March 12, 2021, 06:12 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, తిథి బ.చతుర్దశి ప.2.44 వరకు, తదుపరి అమావాస్య నక్షత్రం శతభిషం రా.10.37 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu 11-3-2021 - Sakshi
March 11, 2021, 06:04 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, తిథి బ.త్రయోదశి ప.2.46 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి నక్షత్రం ధనిష్ఠ రా.9.55 వరకు, తదుపరి శతభిషం...
Daily Horoscope In Telugu 10-3-2021 - Sakshi
March 10, 2021, 06:07 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, తిథి బ.ద్వాదశి ప.3.20 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం శ్రవణం రా.9.43 వరకు, తదుపరి ధనిష్ఠ... 

Back to Top