Today Horoscope in Telugu (23-07-2019) - Sakshi
July 23, 2019, 06:57 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.షష్ఠి ప.12.18 వరకు, తదుపరి సప్తమి నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర ఉ.10.34 వరకు, తదుపరి...
Today Horoscope in Telugu (22-07-2019)  - Sakshi
July 22, 2019, 06:28 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు. ఆషాఢ మాసం. తిథి బ. పంచమి ఉ.10.30 వరకు, తదుపరి షష్ఠి. నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర ఉ.8.11 వరకు, తదుపరి...
Today Horoscope in Telugu (20-07-2019)  - Sakshi
July 20, 2019, 06:37 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.తదియ ఉ.6.29 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం శతభిషం తె.5.31 వరకు (తెల్లవారితే...
Daily Rasi Phalalu in Telugu (19-07-2019) - Sakshi
July 19, 2019, 06:33 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.తదియ పూర్తి (24 గంటలు), నక్షత్రం ధనిష్ఠ రా.2.56 వరకు, తదుపరి తభిషం, వర్జ్యం......
Daily Rasi Phalalu in Telugu (18-07-2019) - Sakshi
July 18, 2019, 06:33 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.విదియ తె.4.41 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం)నక్షత్రం శ్రవణం రా.1.31 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu 17-07-2019 - Sakshi
July 17, 2019, 08:37 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.పాడ్యమి రా.3.11 వరకు, తదుపరి విదియ నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ రా.10.27 వరకు,  తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu 16-07-2019 - Sakshi
July 16, 2019, 07:45 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢమాసం, తిథి పౌర్ణమి రా.2.02 వరకు, తదుపరి బ.పాడ్యమి, నక్షత్రం పూర్వాషాఢ రా.8.44 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu 15-07-2019 - Sakshi
July 15, 2019, 08:09 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు. ఆషాఢ మాసం. తిథి శు.చతుర్దశి రా.1.22 వరకు, తదుపరి పౌర్ణమి. నక్షత్రం మూల రా.7.28వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope In Telugu 14-07-2019 - Sakshi
July 14, 2019, 07:55 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి శు.త్రయోదశి రా.1.11 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం జ్యేష్ఠ సా.6.43 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu 13-07-2019 - Sakshi
July 13, 2019, 07:12 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మఋతువు, ఆషాఢమాసం, తిథి శు.ద్వాదశి రా.1.33 వరకు తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం అనూరాధ సా.6.30 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu 12-07-2019 - Sakshi
July 12, 2019, 07:59 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢమాసం, తిథి శు.ఏకాదశి రా.2.22 వరకు, తదుపరిద్వాదశి, నక్షత్రం విశాఖ సా.6.41 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu 11-07-2019 - Sakshi
July 11, 2019, 08:44 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢమాసం, తిథి శు.దశమి రా.3.37 వరకు, తదుపరిఏకాదశి, నక్షత్రం స్వాతి రా.7.20 వరకు, వర్జ్యం రా.12....
Daily Horoscope in Telugu 10-07-2019 - Sakshi
July 10, 2019, 07:47 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢమాసం, తిథి శు.అష్టమి ఉ.7.09 వరకు, తదుపరి నవమి తె.5.15 వరకు (తెల్లవారితే గురువారం), నక్షత్రం...
Daily Horoscope in Telugu 09 july - Sakshi
July 09, 2019, 07:54 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢమాసం  తిథి శు.సప్తమి ఉ.9.21 వరకు తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం హస్త రా.9.33 వరకు తదుపరి చిత్త,...
Daily Horoscope in Telugu - Sakshi
July 08, 2019, 08:11 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు. ఆషాఢమాసం. తిథి శు.షష్ఠి ఉ.11.43 వరకు, తదుపరి సప్తమి. నక్షత్రం ఉత్తర రా.11.01 వరకు, తదుపరి హస్త....
Daily Horoscope Telugu July07 - Sakshi
July 07, 2019, 07:56 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం, తిథి శు. పంచమి ప.2.13 వరకు, తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం పుబ్బ రా.12.36 వరకు, తదుపరి ఉత్తర...
Daily Horoscope in Telugu July06 - Sakshi
July 06, 2019, 09:40 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మఋతువు, ఆషాఢమాసం, తిథి శు.చవితి సా.4.40 వరకు తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం మఖ రా.2.20 వరకుతదుపరి పుబ్బ, వర్జ్యం ప...
Daily Horoscope in Telugu on July 05 - Sakshi
July 05, 2019, 16:03 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం, తిథి శు.తదియ రా.7.04 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం ఆశ్లేష రా.3.55 వరకు, తదుపరి మఖ,...
Back to Top