విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు) | Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Published Wed, May 3 2023 7:00 PM | Last Updated on

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
1/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
2/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
3/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
4/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
5/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
6/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
7/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
8/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
9/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
10/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
11/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Fashion Show In Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
12/12

విజయవాడ: ఫ్యాషన్‌ షోలో తళుక్కుమన్న మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement