ఉత్కంఠ పోరులో ఆసీస్‌ను చిత్తు చేసిన అఫ్గానిస్తాన్‌ (ఫొటోలు) | T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos | Sakshi
Sakshi News home page

AUS vs AFG : ఉత్కంఠ పోరులో ఆసీస్‌ను చిత్తు చేసిన అఫ్గానిస్తాన్‌ (ఫొటోలు)

Published Sun, Jun 23 2024 10:02 AM | Last Updated on

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
1/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
2/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
3/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
4/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
5/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
6/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
7/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
8/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
9/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
10/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
11/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
12/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
13/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
14/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
15/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
16/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
17/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
18/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
19/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
20/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
21/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
22/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
23/24

T20 World Cup 2024: AFG beat AUS by 21 Runs Photos
24/24

Advertisement
 
Advertisement