వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Published Tue, Mar 14 2023 8:24 PM | Updated 30 Min Ago

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
1/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
2/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
3/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
4/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
5/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
6/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
7/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
8/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
9/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
10/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
11/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
12/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
13/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Bangladesh beat England to complete clean sweep Photos - Sakshi
14/14

వరల్డ్‌ ఛాంపియన్స్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ (ఫొటోలు)

Advertisement
 
Advertisement