అయోధ్య రాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట: ఆలయాలు శుభ్రం చేస్తున్న ప్రముఖులు (ఫొటోలు) | Officials Take Part In Temple Cleaning Drive Across The Country Photos Ahead Of Consecration - Sakshi
Sakshi News home page

అయోధ్య రాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట: ఆలయాలు శుభ్రం చేస్తున్న ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Published Tue, Jan 16 2024 4:52 PM | Updated 30 Min Ago

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
1/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
2/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
3/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
4/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
5/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
6/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
7/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
8/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
9/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
10/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
11/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
12/13

Officials take part in temple cleaning drive across the country Photos - Sakshi
13/13

Advertisement
 
Advertisement