‘మనసుకు నచ్చింది’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక | Sakshi
Sakshi News home page

‘మనసుకు నచ్చింది’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక

Published Thu, Feb 15 2018 8:32 AM | Updated 30 Min Ago

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
1/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
2/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
3/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
4/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
5/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
6/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
7/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
8/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
9/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Manasuku Nachindi Pre Release Stills - Sakshi
10/10

సందీప్‌ కిషన్, అమైరా దస్తూర్, త్రిదా చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా మంజుల దర్శకత్వంలో సంజయ్‌ స్వరూప్, పి.కిరణ్‌ నిర్మించిన ‘మనసుకు నచ్చింది’. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ–రిలీజ్‌ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా మహేశ్‌బాబు విచ్చేశారు.

Advertisement
 
Advertisement