‘దొంగ ప్రేమ’ మూవీ స్టిల్స్ | Donga prema movie stills | Sakshi
Sakshi News home page

‘దొంగ ప్రేమ’ మూవీ స్టిల్స్

Published Sun, Sep 14 2014 11:16 AM | Last Updated on

Donga prema movie stills
1/8

ఈ ‘దొంగ ప్రేమ’ కథలో దమ్ముంది’’ అని జై ఆకాష్ చెప్పారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన ‘దొంగ ప్రేమ’ పాటల ఆవిష్కరణ హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఖాదర్‌వలి సమర్పణలో దినేష్ మ్యాడ్నీ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఖుషి ముఖర్జీ, కవితాఛటర్జీ నాయికలు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్, మనోజ్ అగర్వాల్, కిశోర్‌కుమార్, నరేష్, అశోక్ వడ్లమూడి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Donga prema movie stills
2/8

ఈ ‘దొంగ ప్రేమ’ కథలో దమ్ముంది’’ అని జై ఆకాష్ చెప్పారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన ‘దొంగ ప్రేమ’ పాటల ఆవిష్కరణ హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఖాదర్‌వలి సమర్పణలో దినేష్ మ్యాడ్నీ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఖుషి ముఖర్జీ, కవితాఛటర్జీ నాయికలు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్, మనోజ్ అగర్వాల్, కిశోర్‌కుమార్, నరేష్, అశోక్ వడ్లమూడి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Donga prema movie stills
3/8

ఈ ‘దొంగ ప్రేమ’ కథలో దమ్ముంది’’ అని జై ఆకాష్ చెప్పారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన ‘దొంగ ప్రేమ’ పాటల ఆవిష్కరణ హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఖాదర్‌వలి సమర్పణలో దినేష్ మ్యాడ్నీ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఖుషి ముఖర్జీ, కవితాఛటర్జీ నాయికలు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్, మనోజ్ అగర్వాల్, కిశోర్‌కుమార్, నరేష్, అశోక్ వడ్లమూడి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Donga prema movie stills
4/8

ఈ ‘దొంగ ప్రేమ’ కథలో దమ్ముంది’’ అని జై ఆకాష్ చెప్పారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన ‘దొంగ ప్రేమ’ పాటల ఆవిష్కరణ హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఖాదర్‌వలి సమర్పణలో దినేష్ మ్యాడ్నీ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఖుషి ముఖర్జీ, కవితాఛటర్జీ నాయికలు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్, మనోజ్ అగర్వాల్, కిశోర్‌కుమార్, నరేష్, అశోక్ వడ్లమూడి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Donga prema movie stills
5/8

ఈ ‘దొంగ ప్రేమ’ కథలో దమ్ముంది’’ అని జై ఆకాష్ చెప్పారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన ‘దొంగ ప్రేమ’ పాటల ఆవిష్కరణ హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఖాదర్‌వలి సమర్పణలో దినేష్ మ్యాడ్నీ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఖుషి ముఖర్జీ, కవితాఛటర్జీ నాయికలు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్, మనోజ్ అగర్వాల్, కిశోర్‌కుమార్, నరేష్, అశోక్ వడ్లమూడి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Donga prema movie stills
6/8

ఈ ‘దొంగ ప్రేమ’ కథలో దమ్ముంది’’ అని జై ఆకాష్ చెప్పారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన ‘దొంగ ప్రేమ’ పాటల ఆవిష్కరణ హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఖాదర్‌వలి సమర్పణలో దినేష్ మ్యాడ్నీ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఖుషి ముఖర్జీ, కవితాఛటర్జీ నాయికలు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్, మనోజ్ అగర్వాల్, కిశోర్‌కుమార్, నరేష్, అశోక్ వడ్లమూడి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Donga prema movie stills
7/8

ఈ ‘దొంగ ప్రేమ’ కథలో దమ్ముంది’’ అని జై ఆకాష్ చెప్పారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన ‘దొంగ ప్రేమ’ పాటల ఆవిష్కరణ హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఖాదర్‌వలి సమర్పణలో దినేష్ మ్యాడ్నీ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఖుషి ముఖర్జీ, కవితాఛటర్జీ నాయికలు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్, మనోజ్ అగర్వాల్, కిశోర్‌కుమార్, నరేష్, అశోక్ వడ్లమూడి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Donga prema movie stills
8/8

ఈ ‘దొంగ ప్రేమ’ కథలో దమ్ముంది’’ అని జై ఆకాష్ చెప్పారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన ‘దొంగ ప్రేమ’ పాటల ఆవిష్కరణ హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఖాదర్‌వలి సమర్పణలో దినేష్ మ్యాడ్నీ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఖుషి ముఖర్జీ, కవితాఛటర్జీ నాయికలు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్, మనోజ్ అగర్వాల్, కిశోర్‌కుమార్, నరేష్, అశోక్ వడ్లమూడి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement