లవ్ ఇన్ మలేషియా మూవీ స్టిల్స్ | Love In Malasia movie stills | Sakshi
Sakshi News home page

లవ్ ఇన్ మలేషియా మూవీ స్టిల్స్

Published Tue, Apr 8 2014 5:56 PM | Last Updated on

Love In Malasia movie stills
1/8

హీరో జై ఆకాశ్ స్వీయ దర్శకత్వంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై గణేష్ డొండి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. ఈ చత్రంలో కొత్త హీరోయిన్లు రమ్య, సందీప్తి, జెన్నిఫర్ జై ఆకాశ్ సరసన నటిస్తున్నారు.  

Love In Malasia movie stills
2/8

హీరో జై ఆకాశ్ స్వీయ దర్శకత్వంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై గణేష్ డొండి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. ఈ చత్రంలో కొత్త హీరోయిన్లు రమ్య, సందీప్తి, జెన్నిఫర్ జై ఆకాశ్ సరసన నటిస్తున్నారు.  

Love In Malasia movie stills
3/8

హీరో జై ఆకాశ్ స్వీయ దర్శకత్వంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై గణేష్ డొండి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. ఈ చత్రంలో కొత్త హీరోయిన్లు రమ్య, సందీప్తి, జెన్నిఫర్ జై ఆకాశ్ సరసన నటిస్తున్నారు.  

Love In Malasia movie stills
4/8

హీరో జై ఆకాశ్ స్వీయ దర్శకత్వంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై గణేష్ డొండి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. ఈ చత్రంలో కొత్త హీరోయిన్లు రమ్య, సందీప్తి, జెన్నిఫర్ జై ఆకాశ్ సరసన నటిస్తున్నారు.  

Love In Malasia movie stills
5/8

హీరో జై ఆకాశ్ స్వీయ దర్శకత్వంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై గణేష్ డొండి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. ఈ చత్రంలో కొత్త హీరోయిన్లు రమ్య, సందీప్తి, జెన్నిఫర్ జై ఆకాశ్ సరసన నటిస్తున్నారు.  

Love In Malasia movie stills
6/8

హీరో జై ఆకాశ్ స్వీయ దర్శకత్వంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై గణేష్ డొండి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. ఈ చత్రంలో కొత్త హీరోయిన్లు రమ్య, సందీప్తి, జెన్నిఫర్ జై ఆకాశ్ సరసన నటిస్తున్నారు.  

Love In Malasia movie stills
7/8

హీరో జై ఆకాశ్ స్వీయ దర్శకత్వంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై గణేష్ డొండి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. ఈ చత్రంలో కొత్త హీరోయిన్లు రమ్య, సందీప్తి, జెన్నిఫర్ జై ఆకాశ్ సరసన నటిస్తున్నారు.  

Love In Malasia movie stills
8/8

హీరో జై ఆకాశ్ స్వీయ దర్శకత్వంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై గణేష్ డొండి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. ఈ చత్రంలో కొత్త హీరోయిన్లు రమ్య, సందీప్తి, జెన్నిఫర్ జై ఆకాశ్ సరసన నటిస్తున్నారు.  

Advertisement
 
Advertisement