జన్మజన్మల బంధం మూవీ స్టిల్స్ | Janma Janmala Bandham Movie Stills | Sakshi
Sakshi News home page

జన్మజన్మల బంధం మూవీ స్టిల్స్

Published Tue, Aug 5 2014 12:46 PM | Last Updated on

Janma Janmala Bandham Movie Stills
1/7

నిన్నటి ప్రముఖ హీరోలు, నేటి ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు సుమన్-భానుచందర్ స్నేహితులుగా.. జైఆకాష్ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తూ రూపొందుతున్న ‘ఆ ఇద్దరు’ చిత్రం పేరును ‘జన్మజన్మల బందం’గా మార్చారు. ఈ చిత్రాన్ని గోల్డెన్ ఫిలింస్ సమర్పణలో సుధ మూవీస్ పతాకంపై ఇ.బాబునాయుడు నిర్మిస్తున్నారు.  

Janma Janmala Bandham Movie Stills
2/7

నిన్నటి ప్రముఖ హీరోలు, నేటి ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు సుమన్-భానుచందర్ స్నేహితులుగా.. జైఆకాష్ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తూ రూపొందుతున్న ‘ఆ ఇద్దరు’ చిత్రం పేరును ‘జన్మజన్మల బందం’గా మార్చారు. ఈ చిత్రాన్ని గోల్డెన్ ఫిలింస్ సమర్పణలో సుధ మూవీస్ పతాకంపై ఇ.బాబునాయుడు నిర్మిస్తున్నారు.  

Janma Janmala Bandham Movie Stills
3/7

నిన్నటి ప్రముఖ హీరోలు, నేటి ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు సుమన్-భానుచందర్ స్నేహితులుగా.. జైఆకాష్ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తూ రూపొందుతున్న ‘ఆ ఇద్దరు’ చిత్రం పేరును ‘జన్మజన్మల బందం’గా మార్చారు. ఈ చిత్రాన్ని గోల్డెన్ ఫిలింస్ సమర్పణలో సుధ మూవీస్ పతాకంపై ఇ.బాబునాయుడు నిర్మిస్తున్నారు.  

Janma Janmala Bandham Movie Stills
4/7

నిన్నటి ప్రముఖ హీరోలు, నేటి ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు సుమన్-భానుచందర్ స్నేహితులుగా.. జైఆకాష్ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తూ రూపొందుతున్న ‘ఆ ఇద్దరు’ చిత్రం పేరును ‘జన్మజన్మల బందం’గా మార్చారు. ఈ చిత్రాన్ని గోల్డెన్ ఫిలింస్ సమర్పణలో సుధ మూవీస్ పతాకంపై ఇ.బాబునాయుడు నిర్మిస్తున్నారు.  

Janma Janmala Bandham Movie Stills
5/7

నిన్నటి ప్రముఖ హీరోలు, నేటి ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు సుమన్-భానుచందర్ స్నేహితులుగా.. జైఆకాష్ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తూ రూపొందుతున్న ‘ఆ ఇద్దరు’ చిత్రం పేరును ‘జన్మజన్మల బందం’గా మార్చారు. ఈ చిత్రాన్ని గోల్డెన్ ఫిలింస్ సమర్పణలో సుధ మూవీస్ పతాకంపై ఇ.బాబునాయుడు నిర్మిస్తున్నారు.  

Janma Janmala Bandham Movie Stills
6/7

నిన్నటి ప్రముఖ హీరోలు, నేటి ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు సుమన్-భానుచందర్ స్నేహితులుగా.. జైఆకాష్ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తూ రూపొందుతున్న ‘ఆ ఇద్దరు’ చిత్రం పేరును ‘జన్మజన్మల బందం’గా మార్చారు. ఈ చిత్రాన్ని గోల్డెన్ ఫిలింస్ సమర్పణలో సుధ మూవీస్ పతాకంపై ఇ.బాబునాయుడు నిర్మిస్తున్నారు.  

Janma Janmala Bandham Movie Stills
7/7

నిన్నటి ప్రముఖ హీరోలు, నేటి ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు సుమన్-భానుచందర్ స్నేహితులుగా.. జైఆకాష్ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తూ రూపొందుతున్న ‘ఆ ఇద్దరు’ చిత్రం పేరును ‘జన్మజన్మల బందం’గా మార్చారు. ఈ చిత్రాన్ని గోల్డెన్ ఫిలింస్ సమర్పణలో సుధ మూవీస్ పతాకంపై ఇ.బాబునాయుడు నిర్మిస్తున్నారు.  

Advertisement
Advertisement
Advertisement