లవ్ ఇన్ మలేషియా మూవీ ఆడియో లాంచ్ | Love in malaysia movie audio launch | Sakshi
Sakshi News home page

లవ్ ఇన్ మలేషియా మూవీ ఆడియో లాంచ్

Published Fri, Jun 6 2014 4:13 PM | Last Updated on

Love in malaysia movie audio launch - Sakshi
1/9

జై ఆకాష్ హీరోగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. గణేష్ డొండి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ శుక్రవారం (6-6-2014) హైదారాబాద్ లో జరిగింది.

Love in malaysia movie audio launch - Sakshi
2/9

జై ఆకాష్ హీరోగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. గణేష్ డొండి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ శుక్రవారం (6-6-2014) హైదారాబాద్ లో జరిగింది.

Love in malaysia movie audio launch - Sakshi
3/9

జై ఆకాష్ హీరోగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. గణేష్ డొండి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ శుక్రవారం (6-6-2014) హైదారాబాద్ లో జరిగింది.

Love in malaysia movie audio launch - Sakshi
4/9

జై ఆకాష్ హీరోగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. గణేష్ డొండి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ శుక్రవారం (6-6-2014) హైదారాబాద్ లో జరిగింది.

Love in malaysia movie audio launch - Sakshi
5/9

జై ఆకాష్ హీరోగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. గణేష్ డొండి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ శుక్రవారం (6-6-2014) హైదారాబాద్ లో జరిగింది.

Love in malaysia movie audio launch - Sakshi
6/9

జై ఆకాష్ హీరోగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. గణేష్ డొండి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ శుక్రవారం (6-6-2014) హైదారాబాద్ లో జరిగింది.

Love in malaysia movie audio launch - Sakshi
7/9

జై ఆకాష్ హీరోగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. గణేష్ డొండి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ శుక్రవారం (6-6-2014) హైదారాబాద్ లో జరిగింది.

Love in malaysia movie audio launch - Sakshi
8/9

జై ఆకాష్ హీరోగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. గణేష్ డొండి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ శుక్రవారం (6-6-2014) హైదారాబాద్ లో జరిగింది.

Love in malaysia movie audio launch - Sakshi
9/9

జై ఆకాష్ హీరోగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం 'లవ్ ఇన్ మలేషియా'. గణేష్ డొండి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకం పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ శుక్రవారం (6-6-2014) హైదారాబాద్ లో జరిగింది.

Advertisement
Advertisement
Advertisement