దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos | Sakshi
Sakshi News home page

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Published Thu, Jan 5 2023 7:04 PM | Last Updated on

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
1/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
2/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
3/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
4/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
5/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
6/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
7/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
8/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
9/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
10/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jordar Sujatha surprising birthday celebrations in Dubai Photos - Sakshi
11/11

దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా ‘జోర్దార్’ సుజాత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Advertisement
Advertisement
Advertisement