మాదాపూర్‌ కేరీర్‌ ఫేయిర్‌లో విదేశీ వర్సిటీ ప్రతినిధులతో ఉత్సాహంగా విద్యార్థులు (ఫొటోలు) | Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair, Photos Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

మాదాపూర్‌ కేరీర్‌ ఫేయిర్‌లో విదేశీ వర్సిటీ ప్రతినిధులతో ఉత్సాహంగా విద్యార్థులు (ఫొటోలు)

Published Sat, Jun 15 2024 9:16 AM | Last Updated on

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
1/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
2/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
3/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
4/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
5/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
6/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
7/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
8/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
9/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
10/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
11/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
12/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
13/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
14/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
15/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
16/17

Students Participated In Foreign Varsity At Madapur Career Fair
17/17

Advertisement
Advertisement
Advertisement