హైదరాబాద్‌ : బ్రెస్ట్‌ క్యాన్సర్‌ అవేర్‌నెస్‌.. గులాబీ వర్ణంలో కట్టడాల వెలుగులు (ఫోటోలు) | Hyderabad City Monuments Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness Month 2023, Photos Gallery Inside - Sakshi
Sakshi News home page

హైదరాబాద్‌ : బ్రెస్ట్‌ క్యాన్సర్‌ అవేర్‌నెస్‌.. గులాబీ వర్ణంలో కట్టడాల వెలుగులు (ఫోటోలు)

Published Mon, Oct 2 2023 7:50 AM | Updated 30 Min Ago

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
1/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
2/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
3/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
4/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
5/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
6/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
7/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
8/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
9/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
10/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
11/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
12/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
13/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
14/15

Hyderabad Turns Pink Amid Breast Cancer Awareness 2023 - Sakshi
15/15

Advertisement
Advertisement