అత్యంత ఖరీదైన మొక్కలు ధర మీకు తెలుసా..? (ఫోటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

అత్యంత ఖరీదైన మొక్కలు ధర మీకు తెలుసా..? (ఫోటోలు)

Published Tue, Jan 2 2024 1:53 PM | Updated 30 Min Ago

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
1/10

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
2/10

Gold of Kinabalu Orchid ($6,000 per piece)

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
3/10

Gloriosa ($6-$10 per flower)

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
4/10

Hydrangea ($6.5 per stem)

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
5/10

Lily of the valley ($15 to $50 per bundle)

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
6/10

Tulip bulb (sold for $5,700 in 17th century)

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
7/10

Saffron Crocus ($1,200 to $1,500 per pound)

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
8/10

Shenzhen Nongke Orchid ($200,000)

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
9/10

Juliet Rose ($15.8 million)

Do You Know Most Expensive Plants  - Sakshi
10/10

Kadapul Flower (priceless)

Advertisement
 
Advertisement