‘మేమంతా సిద్ధం’ వైఎస్సార్‌ ఆశీస్సులు తీసుకున్న సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

Memantha Siddham Bus Yatra 2024: ‘మేమంతా సిద్ధం’ వైఎస్సార్‌ ఆశీస్సులు తీసుకున్న సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

Published Wed, Mar 27 2024 1:42 PM | Updated 30 Min Ago

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
1/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
2/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
3/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
4/33

తాడేపల్లి నుంచి ఇడుపులపాయకు బయలుదేరనున్న సీఎం జగన్‌

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
5/33

తాడేపల్లి నుంచి ఇడుపులపాయకు బయలుదేరనున్న సీఎం జగన్‌

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
6/33

తాడేపల్లి నుంచి ఇడుపులపాయకు బయలుదేరనున్న సీఎం జగన్‌

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
7/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
8/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
9/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
10/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
11/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
12/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
13/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
14/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
15/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
16/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
17/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
18/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
19/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
20/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
21/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
22/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
23/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
24/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
25/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
26/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
27/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
28/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
29/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
30/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
31/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
32/33

CM YS Jagan Ready To Memanta Siddham Bus Yatra Election Campaign - Sakshi
33/33

Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement