తాత వర్థంతికి సిసలైన మనవడు ఎన్టీఆర్‌ నివాళి.. బాలయ్య సీరియస్‌ (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

తాత వర్థంతికి సిసలైన మనవడు ఎన్టీఆర్‌ నివాళి.. బాలయ్య సీరియస్‌ (ఫొటోలు)

Published Thu, Jan 18 2024 12:33 PM | Updated 30 Min Ago

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
1/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
2/37

నివాళులర్పిస్తున్న జూ.ఎన్టీఆర్‌, చిత్రంలో కల్యాణ్‌రామ్‌

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
3/37

నివాళులర్పిస్తున్న జూ.ఎన్టీఆర్‌, చిత్రంలో కల్యాణ్‌రామ్‌

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
4/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
5/37

జూ.ఎన్టీఆర్‌ ఫ్లెక్సీ తొలగింపు

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
6/37

జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ ఫ్లెక్సీని తీసేయండి..బాలకృష్ణ ఆగ్రహం

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
7/37

జూ.ఎన్టీఆర్‌ ఫ్లెక్సీ తొలగింపు

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
8/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
9/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
10/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
11/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
12/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
13/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
14/37

జూ.ఎన్టీఆర్‌ ఫ్లెక్సీ తొలగింపు

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
15/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
16/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
17/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
18/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
19/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
20/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
21/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
22/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
23/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
24/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
25/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
26/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
27/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
28/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
29/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
30/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
31/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
32/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
33/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
34/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
35/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
36/37

Balakrishna Furious Over NTR Flexi At NTR Ghat - Sakshi
37/37

Advertisement
Advertisement