సత్కారసభ | Sakshi
Sakshi News home page

సత్కారసభ

Published Mon, Jul 18 2016 3:51 PM | Updated 30 Min Ago

hounoring meet
1/5

    విజయనగరం  జిల్లా కేంద్రంలో కోట జంక్షన్‌ వద్ద ప్రజాకవి జయరాజ్‌ను  వివిధ సంఘాల నాయకులు ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సత్కారసభ జరిగింది. వాటి దృశ్యాలు...    ఫొటోలు : డి.సత్యనారాయణమూర్తి, ఫొటోగ్రాఫర్, విజయనగరం. 

hounoring meet
2/5

    విజయనగరం  జిల్లా కేంద్రంలో కోట జంక్షన్‌ వద్ద ప్రజాకవి జయరాజ్‌ను  వివిధ సంఘాల నాయకులు ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సత్కారసభ జరిగింది. వాటి దృశ్యాలు...    ఫొటోలు : డి.సత్యనారాయణమూర్తి, ఫొటోగ్రాఫర్, విజయనగరం. 

hounoring meet
3/5

    విజయనగరం  జిల్లా కేంద్రంలో కోట జంక్షన్‌ వద్ద ప్రజాకవి జయరాజ్‌ను  వివిధ సంఘాల నాయకులు ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సత్కారసభ జరిగింది. వాటి దృశ్యాలు...    ఫొటోలు : డి.సత్యనారాయణమూర్తి, ఫొటోగ్రాఫర్, విజయనగరం. 

hounoring meet
4/5

    విజయనగరం  జిల్లా కేంద్రంలో కోట జంక్షన్‌ వద్ద ప్రజాకవి జయరాజ్‌ను  వివిధ సంఘాల నాయకులు ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సత్కారసభ జరిగింది. వాటి దృశ్యాలు...    ఫొటోలు : డి.సత్యనారాయణమూర్తి, ఫొటోగ్రాఫర్, విజయనగరం. 

hounoring meet
5/5

    విజయనగరం  జిల్లా కేంద్రంలో కోట జంక్షన్‌ వద్ద ప్రజాకవి జయరాజ్‌ను  వివిధ సంఘాల నాయకులు ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సత్కారసభ జరిగింది. వాటి దృశ్యాలు...    ఫొటోలు : డి.సత్యనారాయణమూర్తి, ఫొటోగ్రాఫర్, విజయనగరం. 

Advertisement
 
Advertisement