తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు: హనుమంత వాహనంపై శ్రీనివాసుడు | Sakshi
Sakshi News home page

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు: హనుమంత వాహనంపై శ్రీనివాసుడు

Published Tue, Oct 12 2021 5:54 PM | Updated 30 Min Ago

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
1/8

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసుడు హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
2/8

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసుడు హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
3/8

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసుడు హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
4/8

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసుడు హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
5/8

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసుడు హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
6/8

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసుడు హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
7/8

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసుడు హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
8/8

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసుడు హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు.

Advertisement
 
Advertisement