తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు: అశ్వ వాహనంపై శ్రీనివాసుడు | Sakshi
Sakshi News home page

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు: అశ్వ వాహనంపై శ్రీనివాసుడు

Published Thu, Oct 14 2021 4:51 PM | Updated 30 Min Ago

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
1/9

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్సోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి వేంకటేశ్వరస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
2/9

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్సోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి వేంకటేశ్వరస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
3/9

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్సోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి వేంకటేశ్వరస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
4/9

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్సోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి వేంకటేశ్వరస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
5/9

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్సోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి వేంకటేశ్వరస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
6/9

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్సోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి వేంకటేశ్వరస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
7/9

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్సోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి వేంకటేశ్వరస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
8/9

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్సోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి వేంకటేశ్వరస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Tirupati Brahmotsavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
9/9

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్సోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి వేంకటేశ్వరస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Advertisement
 
Advertisement