నంద్యాల జిల్లా: అవుకు రెండో టన్నెల్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

నంద్యాల జిల్లా: అవుకు రెండో టన్నెల్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

Published Thu, Nov 30 2023 3:35 PM | Updated 30 Min Ago

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
1/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
2/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
3/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
4/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
5/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
6/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
7/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
8/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
9/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
10/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
11/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
12/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
13/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
14/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
15/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
16/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
17/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
18/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
19/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
20/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
21/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
22/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
23/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
24/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
25/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
26/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
27/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
28/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
29/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
30/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
31/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
32/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
33/34

cm jagan avuku second tunnel inauguration program - Sakshi
34/34

Advertisement

తప్పక చదవండి

Advertisement