ఇదేంటి గోవిందా షార్ట్ ఫిలిం పోష్టర్స్ | Sakshi
Sakshi News home page

ఇదేంటి గోవిందా షార్ట్ ఫిలిం పోష్టర్స్

Published Wed, Aug 6 2014 12:42 PM | Updated 30 Min Ago

identi govinda short film wallpapers
1/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

identi govinda short film wallpapers
2/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

identi govinda short film wallpapers
3/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

identi govinda short film wallpapers
4/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

identi govinda short film wallpapers
5/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

identi govinda short film wallpapers
6/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

identi govinda short film wallpapers
7/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

identi govinda short film wallpapers
8/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

identi govinda short film wallpapers
9/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

identi govinda short film wallpapers
10/10

సుమంత్ మాగులూరి నిర్మాతగా వెంకట్ మాగులూరి దర్శకత్వంలో ఇదేంటి గోవిందా టైటిల్ తో ఓ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందుతోంది. మంచి వినోదంతో ఈ షార్ట్ ఫిలిం తెరకెక్కుతోంది. ఈ షార్ట్ ఫిలింలో హీరోయిన్స్గా  ప్రియాంక, విష్ణుప్రియ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement