‘నా పేరు సూర్య..థ్యాంక్యూ ఇండియా ఫంక్షన్‌

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

 • అల్లు అర్జున్, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జంటగా వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. కె. నాగబాబు సమర్పణలో లగడపాటి శిరీషా శ్రీధర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 4న విడుదలైంది.ఈ సందర్భంగా గురువారం హైదరాబాద్‌లో ‘థ్యాంక్యూ ఇండియా మీట్‌’ (సక్సెస్‌ మీట్‌) నిర్వహించారు.హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter


మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top