శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి కొత్త సినిమా వేడుక (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి కొత్త సినిమా వేడుక (ఫొటోలు)

Published Sat, May 6 2023 9:23 AM | Updated 30 Min Ago

SK21 Movie Pooja Stills - Sakshi
1/8

శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి జంటగా కొత్త సినిమా షురూ అయింది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఎస్‌కే 21’ (శివకార్తికేయన్‌) అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ పెట్టారు.

SK21 Movie Pooja Stills - Sakshi
2/8

శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి జంటగా కొత్త సినిమా షురూ అయింది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఎస్‌కే 21’ (శివకార్తికేయన్‌) అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ పెట్టారు.

SK21 Movie Pooja Stills - Sakshi
3/8

శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి జంటగా కొత్త సినిమా షురూ అయింది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఎస్‌కే 21’ (శివకార్తికేయన్‌) అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ పెట్టారు.

SK21 Movie Pooja Stills - Sakshi
4/8

శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి జంటగా కొత్త సినిమా షురూ అయింది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఎస్‌కే 21’ (శివకార్తికేయన్‌) అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ పెట్టారు.

SK21 Movie Pooja Stills - Sakshi
5/8

శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి జంటగా కొత్త సినిమా షురూ అయింది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఎస్‌కే 21’ (శివకార్తికేయన్‌) అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ పెట్టారు.

SK21 Movie Pooja Stills - Sakshi
6/8

శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి జంటగా కొత్త సినిమా షురూ అయింది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఎస్‌కే 21’ (శివకార్తికేయన్‌) అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ పెట్టారు.

SK21 Movie Pooja Stills - Sakshi
7/8

శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి జంటగా కొత్త సినిమా షురూ అయింది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఎస్‌కే 21’ (శివకార్తికేయన్‌) అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ పెట్టారు.

SK21 Movie Pooja Stills - Sakshi
8/8

శివ కార్తికేయన్, సాయి పల్లవి జంటగా కొత్త సినిమా షురూ అయింది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఎస్‌కే 21’ (శివకార్తికేయన్‌) అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ పెట్టారు.

Advertisement
Advertisement