పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Published Sun, Oct 16 2022 10:11 AM | Updated 30 Min Ago

Divi Vadthya Launches Jewellery Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
1/9

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Divi Vadthya Launches Jewellery Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
2/9

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Divi Vadthya Launches Jewellery Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
3/9

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Divi Vadthya Launches Jewellery Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
4/9

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Divi Vadthya Launches Jewellery Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
5/9

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Divi Vadthya Launches Jewellery Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
6/9

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Divi Vadthya Launches Jewellery Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
7/9

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Divi Vadthya Launches Jewellery Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
8/9

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Divi Vadthya Launches Jewellery Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
9/9

పంజాగుట్టలోని ఓ జ్యువెలరీ ప్రారంభోత్సవంలో బిగ్‌బాస్‌ఫేమ్‌ దివి సందడి (ఫోటోలు)

Advertisement
 
Advertisement