పంజాగుట్టలో డైమండ్ షోరూం ప్రారంభోత్సంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ సందడి (ఫోటోలు) | Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

పంజాగుట్టలో డైమండ్ షోరూం ప్రారంభోత్సంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ సందడి (ఫోటోలు)

Published Sun, Oct 2 2022 4:09 PM | Last Updated on

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
1/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
2/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
3/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
4/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
5/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
6/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
7/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
8/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
9/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Anupama Parmeswaran Launches Wonder Dimond Store in Panjagutta Photo Gallery - Sakshi
10/10

పంజాగుట్టలో వండర్ డైమండ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో అనుపమ పరమేశ‍్వరన్ సందడి

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement