అగ్నిపర్వతంపై సాహసం.. పట్టుజారితే బూడిద కూడా దొరకదు.. స్లాక్‌లైన్ వాక్‌లో గిన్నిస్‌ రికార్డు | Sakshi
Sakshi News home page

అగ్నిపర్వతంపై సాహసం.. పట్టుజారితే బూడిద కూడా దొరకదు.. స్లాక్‌లైన్ వాక్‌లో గిన్నిస్‌ రికార్డు

Published Mon, Sep 26 2022 5:50 PM

అగ్నిపర్వతంపై సాహసం.. పట్టుజారితే బూడిద కూడా దొరకదు.. స్లాక్‌లైన్ వాక్‌లో గిన్నిస్‌ రికార్డు

Advertisement