కొండ చరియలు విరిగిపడిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన మంత్రి కొట్టు | Sakshi
Sakshi News home page

కొండ చరియలు విరిగిపడిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన మంత్రి కొట్టు

Published Tue, Sep 12 2023 11:01 AM

కొండ చరియలు విరిగిపడిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన మంత్రి కొట్టు