ఆత్రేయ గారు చేసే పనులకు కడుపు కాలిపోయేది.. పాటలు రాయమంటే ఏసీ రూమ్లో గురక పెట్టి పడుకునేవాడు.. | Producer Rajendra prasad about Lyricist Aatreya | Sakshi
Sakshi News home page

ఆత్రేయ గారు చేసే పనులకు కడుపు కాలిపోయేది.. పాటలు రాయమంటే ఏసీ రూమ్లో గురక పెట్టి పడుకునేవాడు..

Published Tue, Jun 20 2023 4:24 PM | Last Updated on Thu, Mar 21 2024 8:06 PM

ఆత్రేయ గారు చేసే పనులకు కడుపు కాలిపోయేది.. పాటలు రాయమంటే ఏసీ రూమ్లో గురక పెట్టి పడుకునేవాడు..

Advertisement
Advertisement
Advertisement