ప్రపంచంలోని టాప్ 10 ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలు | Sakshi
Sakshi News home page

ప్రపంచంలోని టాప్ 10 ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలు

Published Sun, May 21 2023 6:33 PM | Updated 30 Min Ago

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
1/11

ప్రపంచంలోని టాప్ 10 ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలు

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
2/11

1. ఎవరెస్ట్ పర్వతం, హిమాలయాలు, నేపాల్/టిబెట్ అటానమస్ రీజియన్, చైనా - 8848M

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
3/11

2. K2, కారాకోరం, పాకిస్తాన్/చైనా - 8611M

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
4/11

3. కాంగ్‌చెంజూంగా, హిమాలయాలు, నేపాల్/భారతదేశం - 8586M

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
5/11

4. LHOTSE, హిమాలయాలు, నేపాల్/టిబెట్ అటానమస్ రీజియన్, చైనా - 8516M

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
6/11

5. మకాలు, హిమాలయాలు, నేపాల్/టిబెట్ అటానమస్ రీజియన్, చైనా - 8485M

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
7/11

6. చో ఓయు, హిమాలయాలు, నేపాల్/టిబెట్ అటానమస్ రీజియన్, చైనా - 8188M

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
8/11

7. ధౌలగిరి, నేపాల్ - 8167M

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
9/11

8. మనస్లు, నేపాల్ - 8163M

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
10/11

9. నంగా పర్బత్, పాకిస్థాన్ - 8126M

The 10 Highest Mountain Peaks In The World - Sakshi
11/11

10. అన్నపూర్ణ I, నేపాల్ - 8091M

Advertisement
 
Advertisement