మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెగా బ్లడ్ డ్రైవ్ | Mana American Telugu Association MATA Conducts Mega Blood Drive | Sakshi
Sakshi News home page

మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెగా బ్లడ్ డ్రైవ్

Published Fri, Oct 27 2023 7:53 AM | Last Updated on Fri, Mar 22 2024 10:45 AM

మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెగా బ్లడ్ డ్రైవ్

Advertisement
Advertisement
Advertisement