బుక్ రివ్యూ - Book review

Book Review: Adugaduguna Gudi Undi, Oka Bhargavi Telugu Books - Sakshi
May 02, 2021, 13:44 IST
‘‘గుడి అంటే కేవలం ఒక రాతిబొమ్మ మాత్రమే కాదు. గుడి ఒక భావన . ఎప్పుడో ఏ పురాణ కాలంలోనో జరిగిన ఏ ఘట్టంతోనో గుడి ముడి పడి ఉంటుంది. శతాబ్దాల క్రితం...
PalliKonda ManiKanta Article On Book Shudras - Sakshi
February 27, 2021, 00:43 IST
అలాంటి చారిత్రక తప్పిదం జరగకూడదనే హెచ్చరికను ముందుకు తెచ్చిన పుస్తకమే ‘ద శూద్రాస్‌’.   

Back to Top