పల్మనాలజీ - Pulmonology

What Is Lung Fibrosis Causes Symptoms Diagnosis Treatment - Sakshi
May 29, 2023, 17:46 IST
పీల్చేటప్పుడు గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది. వెళ్లాక  ఊపిరితిత్తులు సాగుతాయి. ఊపిరితిత్తులకు ఇలా సాగే గుణం ఉంటుంది. అంతేకాదు... ఈ గుణంతో పాటు...
- - Sakshi
May 02, 2023, 11:50 IST
ఊపిరాడనివ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టే ఆస్తమాను అదుపు చేసే వైద్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడేవారు ఆస్తమాను త్వరగా గుర్తిస్తే కట్టడి చేయడం ... 

Back to Top