సాక్షి ఆఫీస్‌లో టీ20 ట్రోఫీ.. పీయూష్‌ చావ్లా సందడి (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

సాక్షి ఆఫీస్‌లో టీ20 ట్రోఫీ.. పీయూష్‌ చావ్లా సందడి (ఫొటోలు)

Published Sun, May 19 2024 2:21 PM | Updated 30 Min Ago

1/22

సాక్షి సీఈఓ అనురాగ్‌ అగర్వాల్‌తో పీయూశ్‌ చావ్లా కరచాలనం

2/22

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీ సాక్షి ఆఫీస్‌లో సందడి చేసింది. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ ఛానెల్‌ వాళ్ల సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. క్రికెటర్‌ పీయూష్‌ చావ్లా ట్రోఫీని ఆవిష్కరించారు. సాక్షి ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమంలో హుషారుగా పాల్గొన్నారు.

3/22

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీ సాక్షి ఆఫీస్‌లో సందడి చేసింది. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ ఛానెల్‌ వాళ్ల సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. క్రికెటర్‌ పీయూష్‌ చావ్లా ట్రోఫీని ఆవిష్కరించారు. సాక్షి ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమంలో హుషారుగా పాల్గొన్నారు.

4/22

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీ సాక్షి ఆఫీస్‌లో సందడి చేసింది. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ ఛానెల్‌ వాళ్ల సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. క్రికెటర్‌ పీయూష్‌ చావ్లా ట్రోఫీని ఆవిష్కరించారు. సాక్షి ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమంలో హుషారుగా పాల్గొన్నారు.

5/22

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీ సాక్షి ఆఫీస్‌లో సందడి చేసింది. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ ఛానెల్‌ వాళ్ల సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. క్రికెటర్‌ పీయూష్‌ చావ్లా ట్రోఫీని ఆవిష్కరించారు. సాక్షి ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమంలో హుషారుగా పాల్గొన్నారు.

6/22

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీ సాక్షి ఆఫీస్‌లో సందడి చేసింది. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ ఛానెల్‌ వాళ్ల సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. క్రికెటర్‌ పీయూష్‌ చావ్లా ట్రోఫీని ఆవిష్కరించారు. సాక్షి ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమంలో హుషారుగా పాల్గొన్నారు.

7/22

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీ సాక్షి ఆఫీస్‌లో సందడి చేసింది. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ ఛానెల్‌ వాళ్ల సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. క్రికెటర్‌ పీయూష్‌ చావ్లా ట్రోఫీని ఆవిష్కరించారు. సాక్షి ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమంలో హుషారుగా పాల్గొన్నారు.

8/22

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీ సాక్షి ఆఫీస్‌లో సందడి చేసింది. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ ఛానెల్‌ వాళ్ల సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. క్రికెటర్‌ పీయూష్‌ చావ్లా ట్రోఫీని ఆవిష్కరించారు. సాక్షి ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమంలో హుషారుగా పాల్గొన్నారు.

9/22

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీ సాక్షి ఆఫీస్‌లో సందడి చేసింది. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ ఛానెల్‌ వాళ్ల సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. క్రికెటర్‌ పీయూష్‌ చావ్లా ట్రోఫీని ఆవిష్కరించారు. సాక్షి ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమంలో హుషారుగా పాల్గొన్నారు.

10/22

11/22

12/22

13/22

14/22

15/22

16/22

17/22

18/22

19/22

20/22

21/22

22/22

Advertisement
 
Advertisement