భవిత - Bhavita

Earn While Studying With Part Time Jobs In Various Sectors - Sakshi
November 29, 2022, 14:06 IST
పార్ట్‌ టైమ్‌ జాబ్స్‌.. కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు విదేశాలకే పరిమితం. ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికా, యూకే, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లోని యూనివర్సిటీల్లో చేరిన ...
Presidential Elections 2022: Electoral Procedure And More In telugu - Sakshi
June 23, 2022, 19:11 IST
భారత రాజ్యాంగం 5వ భాగంలో 52 నుంచి 78 వరకు ఉన్న ప్రకరణలు కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖకు సంబంధించిన విషయాలను తెలుపుతాయి. కేంద్ర కార్య నిర్వాహకశాఖలో..... 

Back to Top