Short Story

Mahammad Gouse Telugu Short Story In Sakshi Funday
August 09, 2020, 08:38 IST
‘‘ఒలే శంకరూ... బడి సూడులే, ఎంత పెద్దగుందో..!’’ గట్టిగా అర్సినాడు గణేశు. స్కూల్‌ ప్రేయర్లో ప్లెడ్జు చెప్పేటప్పుడు తప్ప ఇంగెప్పుడూ వాడట్ల అర్సిండేది...
Mahabub Bhasha Telugu Crime Short Story In Sakshi funday
July 19, 2020, 08:38 IST
అరగంట క్రితమే తెల్లవారింది. ఇన్‌స్పెక్టర్‌ విజయ్‌ బృందావన్‌ పార్కులో చేరుకునేసరికి అప్పటికే అక్కడున్న పోలీస్‌లు, ఫోరెన్సిక్‌ నిపుణులు తమ పనుల్లో...
Kanaparthi Varalakshmi Gouravasthanam Summary Story - Sakshi
June 22, 2020, 03:16 IST
రేడియో కొన్న తర్వాత రాఘవరావుకూ రాజేశ్వరికీ వారి పిల్లలకూ దానితోడిదే లోకమైపోయింది. ఏ రోజుకారోజు నవనవమైన కార్యక్రమాలు వినడమూ వానిని గుఱించి మళ్లీ...
Ranganatha Ramachandra Rao Translated Story In Sakshi Funday
April 19, 2020, 09:32 IST
మా ఇంట్లో జరిగిన ఆ సంఘటన అంత ప్రత్యేకమైనది కాదు. బెంగళూరులో అనేక సంవత్సరాలుగా నివాసమున్న అందరికీ ఇలాంటి అనుభవం వేరువేరు రూపంలో కలిగివుంటుంది. అయితే ఆ...
Manne Alia Telugu Short Story In Sakshi Funday
April 19, 2020, 09:24 IST
ఈ మధ్య గుసగుసలు ఎక్కువైనట్టు విన్నాను. ఇంటికొచ్చినప్పుడల్లా కొత్త కొత్త కథలు వినబడుతున్నాయి. ఊర్లె వేరే సమస్యలు లేనట్టుగా చర్చించుకుంటున్నారట. నా...
Saraswathi Rama Telugu Short Story In Sakshi Funday Over Coronavirus
April 19, 2020, 09:16 IST
‘సర్‌... నేను గిరి...’ అని ఏదో చెప్పబోతుంటే దగ్గు అడ్డొచ్చింది. శ్వాస కూడా భారంగా వినిపిస్తోంది అవతల ఫోన్‌లో ఉన్న వాళ్లకు. ‘గిరిజా.. ఏమైంది? ఈ ఫోన్‌...
Ranganatha Ramachandra Rao Translated Telugu Short Story In Sakshi Funday
April 12, 2020, 09:15 IST
మ్యాడిసన్‌ సర్కిల్లో ఒక బెంచీ మీద కూర్చున్న సోపి బద్ధకంగా ఒళ్ళు విరుచుకున్నాడు. చలి కాలం దగ్గరపడుతోంది. అయితే ఈ ఎముకలు కొరికే చలి నుంచి...
Shanthi Vanam Manchikanti Telugu Short Story In Sakshi Funday
April 12, 2020, 08:59 IST
మనిషి రూపం రోజురోజుకు వింతగా  మారిపోసాగింది. అన్యాయానికి నోరు చాలా పెద్దదిగా పెరిగి పోసాగింది.  తలలనిండా కొమ్ములు మొలుచు కొస్తున్నాయి. జిత్తులమారి...
Doctor D Suresh Babu Telugu Short Story In Sakshi Family
April 05, 2020, 11:54 IST
‘‘దేవుడా! ఈ నెంబరు వాడిదే కావాలి’’ మనసులో అనుకుంటూ మొబైల్లో నెంబర్ని డయల్‌ చేశాడు విశ్వజిత్‌. ‘‘చెప్పండి. ఎవరు మీరు?’’ అవతలి గొంతు. ‘‘నేను...కాదు......
P Venkat Reddy Translated Kannada Short Story In Sakshi Funday
April 05, 2020, 11:38 IST
మా ఊరి పాతకాలపు వయోవృద్ధుల్లో చాలా వృద్ధుడు అంజప్ప. ఏ విషయమైనా  చర్చకు  వచ్చినప్పుడు నేను వయస్సులో ఉన్నప్పుడు అలా జరిగింది, ఇలా జరిగింది అనేవాడు. ఆ  ...
Human Interested Story In Telugu On Funday - Sakshi
March 01, 2020, 10:06 IST
‘బాపూ.. ఈసారి అచ్చేటప్పుడు టేప్‌రికార్డ్‌ (టేప్‌రికార్డర్‌) తేవే. ఊకే లక్ష్మయ్యబాపోళ్లింటికొచ్చి మాట్లాడుడు మంచిగనిపిస్తలేదు’  ‘అగో.. మేమేం...
Human Interested Story In Telugu On Funday - Sakshi
February 23, 2020, 10:04 IST
ఒళ్లో బిడ్డను ఎవరో తీసుకుంటున్నట్టనిపిస్తే అదిరిపడి కళ్లు తెరిచింది పద్మ. పక్కసీట్లోని ఆవిడ చేతుల్లో ఉంది బిడ్డ. గుక్కపట్టి ఏడుస్తోంది. చీరచెంగుతో...
A Man Goes To Muscat Story In Telangana Slang - Sakshi
February 16, 2020, 11:38 IST
మధ్యాహ్నం.. బస్సు దిగాడు.. బస్టాండ్‌గా వాడకంలో ఉన్న ఓ చెట్టు కింద. అటూఇటూ చూశాడు. తన వాళ్లు.. తనకు తెలిసినవాళ్లెవరూ కనిపించలేదు. కుడి చేతిలో ఉన్న...
Funday Telugu Short Story - Sakshi
February 16, 2020, 11:04 IST
ఆ వీధిలో...శుక్రవారం రాత్రి ఆ దారంట రావాలంటేనే భయమేసి, గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది నాకు. నిద్రట్లో కూడా ఆ దారిని తలచుకుంటే చాలు వెన్నులో...
Heart Touching Telugu Story On Woman - Sakshi
February 09, 2020, 11:02 IST
పొడవాటి జడ, పెద్ద పెద్ద ఝుంకీలు, ఆకట్టుకునే కళ్లు, ముట్టుకుంటే కందిపోయేంత తెలుపు. గులాబీ రంగు పొడవాటి కుర్తా మీద బంగారపు రంగు దుపట్టా గుండెల నిండుగా...
A Translated Telugu Short Story In Funday - Sakshi
February 09, 2020, 10:48 IST
ఒక ప్రశస్తమైన రాత్రి, ఇవాన్‌ ద్మీత్రిచ్‌ చెర్‌వ్యకోవ్‌ అనే ప్రశస్తమైన గుమస్తా ఫన్ట్‌క్లాస్‌లో రెండవ వరసలో కూర్చొని, బైనాక్యులర్స్‌ సాయంతో ‘కొర్నెవీల్...
A Heart Touch Story Of Repentance In Telugu - Sakshi
February 09, 2020, 10:39 IST
‘ఏమైంది? అస్తున్నవా?’ ఆత్రంగా అడిగింది లక్ష్మి భర్తను. ‘ఏంగాలె.. ఏడున్నదో ఆడ్నే ఉన్నది. అచ్చుడు కాదే..’ బాధగా చెప్పాడు సత్యం. ‘ఎట్ల మరి?’ కంగారుగా...
Back to Top