యాదాద్రిలో సీఎం కేసీఆర్‌ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు) | CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

యాదాద్రిలో సీఎం కేసీఆర్‌ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Published Fri, Sep 30 2022 6:40 PM | Last Updated on

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
1/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
2/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
3/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
4/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
5/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
6/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
7/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
8/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
9/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
10/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
11/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
12/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

CM KCR Yadadri Tour Photo Gallery - Sakshi
13/13

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు సీఎం కేసీఆర్‌. ఆలయంలో కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement