శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ శోభ.. తిరుమలలో విద్యుత్ కాంతులు (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ శోభ.. తిరుమలలో విద్యుత్ కాంతులు (ఫొటోలు)

Published Sun, Oct 15 2023 8:19 AM | Updated 30 Min Ago

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
1/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
2/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
3/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
4/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
5/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
6/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
7/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
8/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
9/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
10/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
11/12

Tirumala Temple Lighting for Brahmotsavams 2023 Photos - Sakshi
12/12

Advertisement
 
Advertisement