గోల్కొండలో ర‘కూల్‌’ గోల్ఫ్‌ (ఫోటోలు) | 7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

గోల్కొండలో ర‘కూల్‌’ గోల్ఫ్‌ (ఫోటోలు)

Published Thu, Feb 24 2022 10:02 AM | Last Updated on

7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery - Sakshi
1/9

Hyderabad: సినీనటి రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గోల్కొండలో బుధవారం సందడి చేశారు.హైదరాబాద్‌ గోల్ఫ్‌ అసోసియేషన్‌ కోర్సులో ‘కేన్సర్‌ క్రుసేడర్స్‌ ఇన్విటేషన్‌ కప్‌’ను ఆమె ప్రారంభించారు. గోల్ఫ్‌ స్టిక్‌తో పుట్టింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery - Sakshi
2/9

Hyderabad: సినీనటి రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గోల్కొండలో బుధవారం సందడి చేశారు.హైదరాబాద్‌ గోల్ఫ్‌ అసోసియేషన్‌ కోర్సులో ‘కేన్సర్‌ క్రుసేడర్స్‌ ఇన్విటేషన్‌ కప్‌’ను ఆమె ప్రారంభించారు. గోల్ఫ్‌ స్టిక్‌తో పుట్టింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery - Sakshi
3/9

Hyderabad: సినీనటి రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గోల్కొండలో బుధవారం సందడి చేశారు.హైదరాబాద్‌ గోల్ఫ్‌ అసోసియేషన్‌ కోర్సులో ‘కేన్సర్‌ క్రుసేడర్స్‌ ఇన్విటేషన్‌ కప్‌’ను ఆమె ప్రారంభించారు. గోల్ఫ్‌ స్టిక్‌తో పుట్టింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery - Sakshi
4/9

Hyderabad: సినీనటి రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గోల్కొండలో బుధవారం సందడి చేశారు.హైదరాబాద్‌ గోల్ఫ్‌ అసోసియేషన్‌ కోర్సులో ‘కేన్సర్‌ క్రుసేడర్స్‌ ఇన్విటేషన్‌ కప్‌’ను ఆమె ప్రారంభించారు. గోల్ఫ్‌ స్టిక్‌తో పుట్టింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery - Sakshi
5/9

Hyderabad: సినీనటి రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గోల్కొండలో బుధవారం సందడి చేశారు.హైదరాబాద్‌ గోల్ఫ్‌ అసోసియేషన్‌ కోర్సులో ‘కేన్సర్‌ క్రుసేడర్స్‌ ఇన్విటేషన్‌ కప్‌’ను ఆమె ప్రారంభించారు. గోల్ఫ్‌ స్టిక్‌తో పుట్టింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery - Sakshi
6/9

Hyderabad: సినీనటి రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గోల్కొండలో బుధవారం సందడి చేశారు.హైదరాబాద్‌ గోల్ఫ్‌ అసోసియేషన్‌ కోర్సులో ‘కేన్సర్‌ క్రుసేడర్స్‌ ఇన్విటేషన్‌ కప్‌’ను ఆమె ప్రారంభించారు. గోల్ఫ్‌ స్టిక్‌తో పుట్టింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery - Sakshi
7/9

Hyderabad: సినీనటి రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గోల్కొండలో బుధవారం సందడి చేశారు.హైదరాబాద్‌ గోల్ఫ్‌ అసోసియేషన్‌ కోర్సులో ‘కేన్సర్‌ క్రుసేడర్స్‌ ఇన్విటేషన్‌ కప్‌’ను ఆమె ప్రారంభించారు. గోల్ఫ్‌ స్టిక్‌తో పుట్టింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery - Sakshi
8/9

Hyderabad: సినీనటి రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గోల్కొండలో బుధవారం సందడి చేశారు.హైదరాబాద్‌ గోల్ఫ్‌ అసోసియేషన్‌ కోర్సులో ‘కేన్సర్‌ క్రుసేడర్స్‌ ఇన్విటేషన్‌ కప్‌’ను ఆమె ప్రారంభించారు. గోల్ఫ్‌ స్టిక్‌తో పుట్టింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

7TH Biennial Cancer Crusaders Golf Championship By Rakul Preet Singh Photo Gallery - Sakshi
9/9

Hyderabad: సినీనటి రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గోల్కొండలో బుధవారం సందడి చేశారు.హైదరాబాద్‌ గోల్ఫ్‌ అసోసియేషన్‌ కోర్సులో ‘కేన్సర్‌ క్రుసేడర్స్‌ ఇన్విటేషన్‌ కప్‌’ను ఆమె ప్రారంభించారు. గోల్ఫ్‌ స్టిక్‌తో పుట్టింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement