విశాఖలో సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ సందడి | Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam | Sakshi
Sakshi News home page

విశాఖలో సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ సందడి

Published Thu, Oct 3 2019 4:00 PM | Last Updated on

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
1/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
2/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
3/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
4/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
5/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
6/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
7/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
8/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
9/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
10/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
11/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
12/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
13/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Kajal Aggarwal launches Happi Mobiles Showroom at Visakhapatnam - Sakshi
14/14

హ్యాపీ మొబైల్స్, విశాఖలో మరో షో రూంను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ గురువారం దీన్ని ప్రారంభించారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement