పల్నాడు జిల్లా : వరికపూడిశెల ఎత్తిపోతల ప్రత్యేక (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

పల్నాడు జిల్లా : వరికపూడిశెల ఎత్తిపోతల ప్రత్యేక (ఫొటోలు)

Published Wed, Nov 15 2023 11:21 AM | Updated 30 Min Ago

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
1/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
2/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
3/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
4/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
5/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
6/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
7/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
8/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
9/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
10/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
11/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
12/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
13/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
14/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
15/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
16/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
17/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
18/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
19/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
20/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
21/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
22/23

CM Jagan To Lay Foundation Stone At Varikapudisela Project Photos - Sakshi
23/23

Advertisement
 
Advertisement