adi shankaracharya

Story Adi Shankaracharya Life History In Sakshi Funday
April 05, 2020, 12:09 IST
అఖిల బ్రహ్మాండాలనూ కన్నతల్లి అయిన పార్వతి ఒకసారి భర్తతో సరాగమాడబోయింది. వెనుకగా వెళ్లి నేనెవరో చెప్పుకోండి అన్నట్లుగా శివుని రెండుకన్నులనూ మూసింది....
Story On Adi Shankaracharya Life History - Sakshi
March 15, 2020, 11:35 IST
ఒకే ఒక్క సూర్యుడు జగత్తులోని సమస్తాన్నీ ప్రకాశింప చేస్తున్నట్లు నీవు అనేక గురురూపాల్లో సంచరిస్తూ అందరినీ ఉద్ధరిస్తున్నావు. గురువులందరికీ గురువైన...
Shankara Vijayam Part 35 In Telugu - Sakshi
March 01, 2020, 10:12 IST
చతురామ్నాయాలతో పాటు ఊర్ధ్వామ్నాయ విద్యా రహస్యాలను శంకరుడు వెల్లడించిన వేళ... సర్వజ్ఞపీఠపు పైకప్పు అలవోకగా పక్కకు జరిగింది. ఉభయభారతి తన లోకానికి...
Shankara Vijayam Part 34 In Telugu - Sakshi
February 23, 2020, 11:17 IST
సనాతన ధర్మానికి ప్రాతిపదికలు ఆరు. భారతీయుల మేధకు, విజ్ఞానానికి తార్కాణాలుగా భరతభూమిలో అవే ఆరుమతాలుగా, షడ్దర్శనాలుగా వర్ధిల్లాయి. ఇవేవీ ఒకేఒక...
Shankara Vijayam Part 33 In Telugu - Sakshi
February 16, 2020, 12:46 IST
మాంధాత పర్వతం మీద శంకరుడు పాదం మోపిన తొలి క్షణంలోనే గోవింద భగవత్పాదునిలో చలనం కలిగింది. నిస్సత్తువను జయించి కన్నులు తెరిచి, పక్కమీద నుంచి పైకి లేచి...
Shankara Vijayam Part 32 In Telugu - Sakshi
February 09, 2020, 11:46 IST
సర్వత్ర ప్రాణినాం దేహే జపో భవతి సర్వదా హంసః సోహమితి జ్ఞాత్వా సర్వబంధైః ప్రముచ్యతే
Biography of Adi Shankaracharya In Funday - Sakshi
January 12, 2020, 04:25 IST
ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యే మాక్షభి ర్యజత్రాః/స్థిరై రంగైః స్తుష్టువాం సస్తనూభిః వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః/ స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః...
Biography Of Adi Shankaracharya In Funday On 22/12/2019 - Sakshi
December 22, 2019, 00:52 IST
నిరృతి అనే అరూపలక్ష్మికి పుట్టినవాడు మన్మథుడు. రూపంలేని తల్లికి పుట్టినందువల్ల అనంగుడయ్యాడు. నాలుకే లేని అతడు పంచదశీ మంత్రాన్ని బయటకు చెప్పగలిగాడు....
Biography Of Adi Shankaracharya In Sakshi Funday
December 15, 2019, 09:26 IST
‘‘సృష్ట్యాదిలో నామరూపాలు లేవు. జ్యోతిస్వరూపమైన ప్రకృతి చిన్మాత్ర బిందువుగా ఉంది.  సృష్టిని ప్రారంభించాలనే ఆశయంతో ప్రధాన ప్రకృతి తనను తాను స్థూల,...
Biography of Adi Shankaracharya On 24/11/2019 - Sakshi
November 24, 2019, 05:36 IST
‘‘శంకరాచార్యా! నేను మీ ఉపనిషత్‌ మతాన్ని సమ్మతించను. వేదం అపౌరుషేయం. కానీ ఉపనిషత్తులు వేర్వేరు ఋషుల చర్చలు మాత్రమే. వేదమంత్రాలకు ఉన్న శక్తి ఉపనిషత్‌...
Adi Shankaracharya Life Story Written By Neeti Suryanarayana Sharma 03/11/2019 - Sakshi
November 03, 2019, 04:42 IST
వైశాఖ శుద్ధ షష్ఠి ఘడియలు ప్రవేశించాయి. పదహారేళ్లు నిండి శంకరుడు పదిహేడులో అడుగు పెట్టాడు. అది కలియుగాది 2609కి (క్రీ.పూ. 492) సరియైన శ్రీకీలక నామ...
Biography of Adi Shankaracharya In Funday - Sakshi
October 30, 2019, 11:36 IST
‘‘అంత్యేష్టి సంస్కారం ఒక్కరోజుతో ముగిసిపోయేది కాదు. సన్యాసులైన మీకు శ్రాద్ధాదులు నిర్వహించే అవకాశం ఎలాగూ లేదు. అయినా ఇంటి బాధ్యతలు విడిచిపెట్టి ఏనాడో...
Adi Shankara Vijayam Part 18 Story In Funday - Sakshi
October 20, 2019, 10:30 IST
భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం  కాశివాస లోకపుణ్యపాప శోధకం విభుమ్‌  నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్పతిం  కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే 
Adi Shanka Vijayam Story Part 17 In Funday - Sakshi
October 13, 2019, 08:58 IST
కనిపించే ఆ పర్వత శిఖరం పైనుంచి దూకి, చెక్కు చెదరకుండా వచ్చినవారి మతమే గొప్పది –  అని మొండివాదంలోకి దిగాడు భట్టపాదుడు. ముందు తానే దూకుతానన్నాడు. పీడ...
Adi Shankara Vijayam Part 16 In Funday - Sakshi
October 06, 2019, 09:06 IST
ప్రజాపతి బ్రహ్మ పలుమార్లు యాగాలు చేసిన చోటు కనుక ప్రయాగ అని పిలిచారు. నూరు యాగాలు చేసిన ఫలితం ప్రయాగ నివాసంతో లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి....
Adi Shankara Vijayam Part 15 - Sakshi
September 22, 2019, 08:23 IST
‘‘కైలాసగిరికి సమీపంలోని కింపురుష లోకంలో సౌగంధికవనం ఉంది. అక్కడ వంద యోజనాల పొడవు, ఏడువందల యోజనాల వెడల్పు కలిగిన వటవృక్షం ఉంది. దానికి ఏడాది పొడవునా...
Life Story of Adi Shankaracharya;Funday - Sakshi
September 15, 2019, 04:34 IST
నటరాజస్వామి జటాజూటి నుంచి జారిపడిన సురగంగ పన్నెండు పాయలుగా చీలి పోయింది. వాటిలో ధౌళిగంగ, నందాకిని, మందాకిని, పిండార్, భాగీరథి అనే అయిదింటిని అలకనంద...
Adi Shankaracharya Story In Funday - Sakshi
September 08, 2019, 11:05 IST
ఈ కథ కృతయుగం ప్రారంభంలో జరిగింది. బ్రహ్మ స్తనాలను భేదించి ధర్ముడు పుట్టాడు. అతడి కుమారులు ఇద్దరు... నరుడు, నారాయణుడు. బదరికాశ్రమం వారి తపోభూమి....
Shankara Vijayam Part 12 - Sakshi
September 01, 2019, 10:22 IST
శంకరయతి బదరికాశ్రమం దిశగా గంగాతీరం వెంట సాగిపోతున్నాడు. తపస్సుకు అనుకూలమైన హిమాలయాలను ఎంచుకుని, భాష్య రచనలను పూర్తి చేసుకోవడం ప్రాథమిక లక్ష్యంగా ఆ...
Shankara Vijayam Part 11 - Sakshi
August 25, 2019, 11:21 IST
‘‘ఎప్పటికప్పుడు ఇలాగే పాఠం చెప్పుకోకుండా ఎగ్గొట్టావంటే... ఆత్మనేపదికీ పరస్మైపదికీ కూడా కాకుండా పోతావ్‌. ఆనక ప్రతివాడూ ఛ ప్రత్యయం ప్రయోగిస్తాడు. ఎవరి...
Shankara Vijayam Part 9 - Sakshi
August 11, 2019, 11:27 IST
కాశ్యాంహి కాశతే కాశీ కాశీ సర్వప్రకాశికా సా కాశీ విదితా న తేన ప్రాప్తాహి కాశికా
Shankara Vijayam Part 8 - Sakshi
August 04, 2019, 10:46 IST
ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ..... గొప్పదైన జ్ఞానమే బ్రహ్మ. అహం బ్రహ్మాస్మి... నేను బ్రహ్మమును. తత్త్వమసి....నీవు బ్రహ్మమై ఉన్నావు. అయమాత్మా బ్రహ్మ... ఆత్మయే...
Shankara Vijayam Part 7 - Sakshi
July 28, 2019, 10:21 IST
‘‘గురువు లభించడం అర్హతను బట్టి ఉంటుంది. సరైన శిష్యుడు లభించాలన్నా అంతే! సందేహాలు పటాపంచలు కావాలని శిష్యుడెంతగా అల్లాడిపోతూ ఉంటాడో.. తన విద్యను...
Shankara Vijayam Part 6 - Sakshi
July 21, 2019, 11:24 IST
సాక్షి గణపతి సన్నిధికి ఎడమ వైపున సుమారు ఇరవై గజాల లోతైన లోయ ఉంది. శంకరుడు అక్కడ తపోనిష్ఠలో ఉన్నాడు. పొద్దుపొడిచి చాలాసేపే అయినా సూర్యకిరణాలు ఇంకా...
Shankara Vijayam Part 5 Story On Funday - Sakshi
July 14, 2019, 08:48 IST
‘‘శంకరా!’’ అని అరుస్తూ ఆర్యాంబ పరుగు పరుగున వచ్చింది. నదిలో పరిస్థితి కల్లోలంగా ఉంది. శంకరుడు మునిగిపోతున్నట్లున్నాడు. ఎవరో లాగుతున్నట్లుగా లోపలికి...
Adi Shankaracharya Life Story In Funday - Sakshi
July 07, 2019, 10:42 IST
‘‘వెయ్యేళ్లపాటు ఒంటికాలిమీద నిలిచి తపస్సు చేసి, పరమేశ్వరుణ్ణి సాక్షాత్కరింప చేసుకున్న ఉపమన్యు మహర్షి ఇతడే. శివుడు మాయా వేషం వేసుకుని వచ్చి,...
Back to Top