భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Published Sun, Mar 19 2023 9:16 AM | Updated 30 Min Ago

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
1/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
2/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
3/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
4/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
5/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
6/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
7/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
8/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
9/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Heavy rainfall lashes Hyderabad Photos - Sakshi
10/10

భారీ వర్షానికి జలసంద్రమైన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Advertisement
 
Advertisement