‘రాధాకృష్ణ’ మూవీ స్టిల్స్‌ | Sakshi
Sakshi News home page

‘రాధాకృష్ణ’ మూవీ స్టిల్స్‌

Published Thu, Aug 6 2020 1:11 PM | Updated 30 Min Ago

Radha Krishna Movie Gallery - Sakshi
1/7

లక్ష్మీ పార్వతి తొలిసారి కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘రాధాకృష్ణ’. అనురాగ్, ముస్కాన్‌ శెట్టి జంటగా నటించారు. ప్రసాద్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించారు. దర్శకుడు ‘ఢమరుకం’ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి సమర్పణలో హరిణి ఆరాధ్య క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై పుప్పాల సాగరిక, శ్రీనివాస్‌ కానూరు నిర్మించారు.

Radha Krishna Movie Gallery - Sakshi
2/7

లక్ష్మీ పార్వతి తొలిసారి కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘రాధాకృష్ణ’. అనురాగ్, ముస్కాన్‌ శెట్టి జంటగా నటించారు. ప్రసాద్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించారు. దర్శకుడు ‘ఢమరుకం’ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి సమర్పణలో హరిణి ఆరాధ్య క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై పుప్పాల సాగరిక, శ్రీనివాస్‌ కానూరు నిర్మించారు.

Radha Krishna Movie Gallery - Sakshi
3/7

లక్ష్మీ పార్వతి తొలిసారి కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘రాధాకృష్ణ’. అనురాగ్, ముస్కాన్‌ శెట్టి జంటగా నటించారు. ప్రసాద్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించారు. దర్శకుడు ‘ఢమరుకం’ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి సమర్పణలో హరిణి ఆరాధ్య క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై పుప్పాల సాగరిక, శ్రీనివాస్‌ కానూరు నిర్మించారు.

Radha Krishna Movie Gallery - Sakshi
4/7

లక్ష్మీ పార్వతి తొలిసారి కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘రాధాకృష్ణ’. అనురాగ్, ముస్కాన్‌ శెట్టి జంటగా నటించారు. ప్రసాద్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించారు. దర్శకుడు ‘ఢమరుకం’ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి సమర్పణలో హరిణి ఆరాధ్య క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై పుప్పాల సాగరిక, శ్రీనివాస్‌ కానూరు నిర్మించారు.

Radha Krishna Movie Gallery - Sakshi
5/7

లక్ష్మీ పార్వతి తొలిసారి కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘రాధాకృష్ణ’. అనురాగ్, ముస్కాన్‌ శెట్టి జంటగా నటించారు. ప్రసాద్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించారు. దర్శకుడు ‘ఢమరుకం’ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి సమర్పణలో హరిణి ఆరాధ్య క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై పుప్పాల సాగరిక, శ్రీనివాస్‌ కానూరు నిర్మించారు.

Radha Krishna Movie Gallery - Sakshi
6/7

లక్ష్మీ పార్వతి తొలిసారి కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘రాధాకృష్ణ’. అనురాగ్, ముస్కాన్‌ శెట్టి జంటగా నటించారు. ప్రసాద్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించారు. దర్శకుడు ‘ఢమరుకం’ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి సమర్పణలో హరిణి ఆరాధ్య క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై పుప్పాల సాగరిక, శ్రీనివాస్‌ కానూరు నిర్మించారు.

Radha Krishna Movie Gallery - Sakshi
7/7

లక్ష్మీ పార్వతి తొలిసారి కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘రాధాకృష్ణ’. అనురాగ్, ముస్కాన్‌ శెట్టి జంటగా నటించారు. ప్రసాద్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించారు. దర్శకుడు ‘ఢమరుకం’ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి సమర్పణలో హరిణి ఆరాధ్య క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై పుప్పాల సాగరిక, శ్రీనివాస్‌ కానూరు నిర్మించారు.

Advertisement
 
Advertisement