‘వుయ్‌ కేన్‌’ కార్యక్రమంలో ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా- 2020 మానస వారణాసి | Sakshi
Sakshi News home page

‘వుయ్‌ కేన్‌’ కార్యక్రమంలో ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా- 2020 మానస వారణాసి

Published Sun, Sep 5 2021 10:03 AM | Updated 30 Min Ago

Femina Miss India - 2020 Manasa Varanasi unveils We Can Ken posters Photo Gallery - Sakshi
1/9

1098 ట్రోల్‌ ఫ్రీ, వుయ్‌ కెన్‌ పోస్టర్‌లను ఆవిష్కరించిన సీపీ అంజనీకుమార్, షీ టీం అడిషినల్‌ డీసీపీ శిరీష, ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా– 2020 మానస వారణాసి

Femina Miss India - 2020 Manasa Varanasi unveils We Can Ken posters Photo Gallery - Sakshi
2/9

1098 ట్రోల్‌ ఫ్రీ, వుయ్‌ కెన్‌ పోస్టర్‌లను ఆవిష్కరించిన సీపీ అంజనీకుమార్, షీ టీం అడిషినల్‌ డీసీపీ శిరీష, ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా– 2020 మానస వారణాసి

Femina Miss India - 2020 Manasa Varanasi unveils We Can Ken posters Photo Gallery - Sakshi
3/9

1098 ట్రోల్‌ ఫ్రీ, వుయ్‌ కెన్‌ పోస్టర్‌లను ఆవిష్కరించిన సీపీ అంజనీకుమార్, షీ టీం అడిషినల్‌ డీసీపీ శిరీష, ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా– 2020 మానస వారణాసి

Femina Miss India - 2020 Manasa Varanasi unveils We Can Ken posters Photo Gallery - Sakshi
4/9

1098 ట్రోల్‌ ఫ్రీ, వుయ్‌ కెన్‌ పోస్టర్‌లను ఆవిష్కరించిన సీపీ అంజనీకుమార్, షీ టీం అడిషినల్‌ డీసీపీ శిరీష, ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా– 2020 మానస వారణాసి

Femina Miss India - 2020 Manasa Varanasi unveils We Can Ken posters Photo Gallery - Sakshi
5/9

1098 ట్రోల్‌ ఫ్రీ, వుయ్‌ కెన్‌ పోస్టర్‌లను ఆవిష్కరించిన సీపీ అంజనీకుమార్, షీ టీం అడిషినల్‌ డీసీపీ శిరీష, ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా– 2020 మానస వారణాసి

Femina Miss India - 2020 Manasa Varanasi unveils We Can Ken posters Photo Gallery - Sakshi
6/9

1098 ట్రోల్‌ ఫ్రీ, వుయ్‌ కెన్‌ పోస్టర్‌లను ఆవిష్కరించిన సీపీ అంజనీకుమార్, షీ టీం అడిషినల్‌ డీసీపీ శిరీష, ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా– 2020 మానస వారణాసి

Femina Miss India - 2020 Manasa Varanasi unveils We Can Ken posters Photo Gallery - Sakshi
7/9

1098 ట్రోల్‌ ఫ్రీ, వుయ్‌ కెన్‌ పోస్టర్‌లను ఆవిష్కరించిన సీపీ అంజనీకుమార్, షీ టీం అడిషినల్‌ డీసీపీ శిరీష, ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా– 2020 మానస వారణాసి

Femina Miss India - 2020 Manasa Varanasi unveils We Can Ken posters Photo Gallery - Sakshi
8/9

1098 ట్రోల్‌ ఫ్రీ, వుయ్‌ కెన్‌ పోస్టర్‌లను ఆవిష్కరించిన సీపీ అంజనీకుమార్, షీ టీం అడిషినల్‌ డీసీపీ శిరీష, ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా– 2020 మానస వారణాసి

Femina Miss India - 2020 Manasa Varanasi unveils We Can Ken posters Photo Gallery - Sakshi
9/9

1098 ట్రోల్‌ ఫ్రీ, వుయ్‌ కెన్‌ పోస్టర్‌లను ఆవిష్కరించిన సీపీ అంజనీకుమార్, షీ టీం అడిషినల్‌ డీసీపీ శిరీష, ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా– 2020 మానస వారణాసి

Advertisement
 
Advertisement