విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌ లేటెస్ట్‌ ఫొటోలు | Sakshi
Sakshi News home page

విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌ లేటెస్ట్‌ ఫొటోలు

Published Tue, Sep 15 2020 9:06 PM | Updated 30 Min Ago

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
1/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
2/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
3/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
4/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
5/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
6/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
7/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
8/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
9/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

vijayawada kanaka durga flyover latest photos Photo Gallery - Sakshi
10/10

ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దంగా ఉన్న విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌పై చివరి దశ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

Advertisement
 
Advertisement