నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు (ఫొటోలు)

Published Wed, Nov 22 2023 9:16 AM | Updated 30 Min Ago

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
1/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
2/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
3/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
4/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
5/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
6/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
7/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
8/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
9/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
10/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
11/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
12/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
13/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
14/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
15/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
16/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
17/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
18/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
19/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
20/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
21/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
22/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
23/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
24/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
25/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
26/27

Heavy rains in Nellore District Photos - Sakshi
27/27

Advertisement
 
Advertisement