బ్రైడల్‌ ఫ్యాషన్‌ షో.. ర్యాంప్ వాక్ తో అదరగొట్టిన మోడళ్లు (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

బ్రైడల్‌ ఫ్యాషన్‌ షో.. ర్యాంప్ వాక్ తో అదరగొట్టిన మోడళ్లు (ఫొటోలు)

Published Tue, Dec 19 2023 9:15 AM | Updated 30 Min Ago

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
1/40

పాకిస్థాన్‌లోని లాహోర్‌లో బ్రైడల్‌ ఫ్యాషన్‌ షో జరిగింది. పలువురు డిజైనర్లు రూపొందించిన బ్రైడల్ డిజైనర్‌ వస్త్రాల్లో మోడళ్లు ర్యాంప్‌పై మెరిశారు.

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
2/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
3/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
4/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
5/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
6/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
7/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
8/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
9/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
10/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
11/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
12/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
13/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
14/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
15/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
16/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
17/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
18/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
19/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
20/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
21/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
22/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
23/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
24/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
25/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
26/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
27/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
28/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
29/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
30/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
31/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
32/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
33/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
34/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
35/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
36/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
37/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
38/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
39/40

fashion show of Bridal Couture Week in Lahore photos - Sakshi
40/40

Advertisement
Advertisement