దుర్గ గుడిలో భక్తుల సందడి (ఫొటోలు) | Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

దుర్గ గుడిలో భక్తుల సందడి (ఫొటోలు)

Published Sun, Jul 10 2022 9:48 PM | Last Updated on

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
1/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
2/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
3/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
4/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
5/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
6/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
7/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
8/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
9/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Bonalu Celebrations In Kanaka Durga Temple at Vijayawada Photo Gallery - Sakshi
10/10

ఆషాడ మాస సందర్భంగా విజయవాడ దుర్గ గుడిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారికి సారే వివిధ రకాల వంటకాలను సమర్పించిన భక్తులు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement