టాప్‌ లేపేస్తున్న ‘పాప్‌’ సింగర్స్‌ | Sakshi
Sakshi News home page

టాప్‌ లేపేస్తున్న ‘పాప్‌’ సింగర్స్‌

Published Thu, Jun 1 2023 7:45 PM | Updated 30 Min Ago

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
1/11

టాప్‌ లేపేస్తున్న ‘పాప్‌’ సింగర్స్‌

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
2/11

టేలర్ స్విఫ్ట్, అమెరికన్ సింగర్

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
3/11

లేడీ గాగా, అమెరికన్ సింగర్

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
4/11

బ్రూనో మార్స్, అమెరికన్ సింగర్

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
5/11

అడిలె, ఇంగ్లాండ్, ఇంగ్లీష్ సింగర్

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
6/11

పాల్ మెక్‌కార్ట్నీ, ఇంగ్లాండ్, ఇంగ్లీష్ సింగర్

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
7/11

మడోన్నా, అమెరికన్ సింగర్

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
8/11

మరియా కారీ, అమెరికన్ సింగర్

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
9/11

ఎల్టన్ జాన్, బ్రిటిష్ సింగర్

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
10/11

రిహన్న, బార్బాడియన్ సింగర్

Top 10 Greatest Pop Singers Of All Time - Sakshi
11/11

మైఖేల్ జాక్సన్, అమెరికన్ సింగర్, పాటల రచయిత

Advertisement
 
Advertisement